Aktualności


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza ósmą edycję konkursu pn.: JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA 2018”.

Ideą konkursu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zachęcanie studentów, absolwentów oraz młodych pracowników naukowych uczelni wyższych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej charakteryzującej się wysoka innowacyjnością.

Celem Konkursu jest wyłonienie – spośród zgłoszonych przez Uczestników – najlepszego pomysłu na innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe.

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, będące studentami, absolwentami lub młodymi pracownikami naukowymi uczelni wyższych.

Termin nadsyłania zgłoszeń od 29.01.2018  do 02.03.2018 – wyłącznie na formularzach zgłoszeniowych pobranych ze strony Preinkubatora Akademickiego PPNT Aeropolis lub RARR S.A. Miejsce składania – Sekretariat RARR S.A. pok. 317

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach:

I Etap        –         Nabór, wstępna ocena zgłoszeń konkursowych, kwalifikacja do II etapu

II Etap       –         Czterodniowe szkolenie (bezpłatne) pod nazwą „Przedsiębiorczość w pigułce”  przeprowadzone dla 10 najlepszych uczestników Konkursu (wyłonionych przez Komisję Konkursową) następnie opracowanie przez każdego z Uczestników biznesplanu dla zgłoszonego wcześniej pomysłu.

III Etap     –          Prezentacja przez trzech finalistów – przed Komisją Konkursową –  przedsięwzięć biznesowych. Przyznanie przez Komisję pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.

 

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości :

I  miejsce       –      ok. 4 500,00 zł

II miejsce       –      ok. 3 500,00 zł

III miejsce      –      ok. 2 000,00 zł

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej www.rarr.rzeszow.pl  oraz www.preinkubator.rzeszow.pl

oraz w budynku Preinkubatora Akademickiego PPNT ul. Poznańska 2c, 35-084 Rzeszów;

telefon 17 850 42 98 , 17 850 42 99


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 01 września 2017 rokurozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów nauki w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” – Moduł II.
Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski można składać od 01 września 10 października 2017 roku.

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Dziale Rehabilitacji Społecznej MOPR w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 3, pokój 101,
tel. 15 856 76 97. Druki wniosków dostępne są również na stronie internetowej MOPR – www.mopr.pl zakładka – „Aktywny samorząd”. Szczegółowe informacje dotyczące Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl.


Bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego w Biurze Karier
w dniu 31 maja od godz. 13:30 do 14:30 ( pok. 2.16, budynek PWSZ ul. Wyszyńskiego 10)

Studencie i Absolwencie!! Nurtują Cię tematy związane z karierą zawodową? Nie możesz odnaleźć się na współczesnym rynku pracy? Biuro Karier proponuje spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu.
Na indywidualnych konsultacjach będziesz miał okazję odkryć swój potencjał
i dowiedzieć się więcej o rynku pracy. W trakcie spotkań przewidywane jest:
– rozpoznawanie obszarów zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych na podstawie testów psychometrycznych,
– sformułowanie oczekiwań wobec przyszłej pracy i omówienie kierunku rozwoju zawodowego na podstawie Indywidualnego Planu Działania,
– poznanie specyfiki wybranego przez siebie zawodu,
– przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Wszystkich serdecznie zapraszamy – szczegółowe informacje
w Biurze Karier tel. 15 822 90 15 wew.245, pok. 17 C w budynku PWSZ przy ul. Sienkiewicza 50.


Biuro Karier i Spraw Studenckich serdecznie zaprasza wszystkich studentów na bezpłatne warsztaty:

 

Metody i techniki kontroli stresu

Zajęcia mają na celu przede wszystkim nauczyć rozpoznawać objawy stresu na poziomie myśli, emocji, zachowań. Studenci będą  mogli zobaczyć jak myślenie, wpływając na nasze zachowanie, może obniżać lub podnosić poziom stresu w naszym codziennym życiu. Uczestnicy podczas zajęć określą również typ swojego temperamentu w kontekście wrażliwości na bodźce stresogenne, a także poznają sposoby oswajania stresu – przydatne
w codziennym życiu.

termin: 22 marca (środa) sala 2.03, godz. 13.30 – 15.00

(budynek PWSZ ul. Wyszyńskiego 10)

 

Czy nadaję się na przedsiębiorcę?

Celem zajęć jest przede wszystkim zapoznanie się uczestników z tym, jak krok po kroku założyć własną firmę, jak przystąpić do opracowania projektu przedsięwzięcia, jakie są podstawy i formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej, jak rozliczać się z podatku dochodowego oraz gdzie szukać pomocy doradczej, prawnej, finansowej w trakcie prowadzenia własnego biznesu. Uczestnicy otrzymają również informacje na temat źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej oraz będą mieli możliwość nie tylko dokonania analizy słabych i mocnych stron samozatrudnienia lecz także krytycznej oceny swojej postawy i umiejętności niezbędnych do podjęcia decyzji o rozpoczęciu i prowadzeniu własnej firmy.

termin: 29 marca  (środa) sala 2.03, godz. 13.30 –15:00.

(budynek PWSZ ul. Wyszyńskiego 10)

 

 

 

Zapisy i wszelkie informacje w Biurze Karier tel. 15 822 90 15 w. 245, pok. 17 C
w budynku PWSZ przy ul. Sienkiewicza 50.


Bezpłatne Konsultacje
Doradcy Zawodowego
w Biurze Karier

Studenci oraz Absolwenci!!!
Nurtują Cię tematy związane z karierą zawodową?
 Nie możesz odnaleźć się na współczesnym rynku pracy?

Biuro Karier zaprasza
 na spotkanie z Doradcą Zawodowym
 z Centrum Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej
 w Tarnobrzegu 

Na indywidualnych konsultacjach będziesz miał okazję odkryć swój potencjał
i dowiedzieć się więcej o rynku pracy. W trakcie spotkań przewidywane jest:

 

  • rozpoznawanie obszarów zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych
    na podstawie testów psychometrycznych,
  • sformułowanie oczekiwań wobec przyszłej pracy i omówienie kierunku rozwoju zawodowego na podstawie Indywidualnego Planu Działania,
  • poznanie specyfiki wybranego przez siebie zawodu,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

 

Termin:  12 stycznia 2018 roku, godz. 13:30-14:30

Miejsce: pokój 2.16, budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 10


Do 31 marca Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu ma otwarty dostęp do wielodziedzinowej bazy ponad 150.000 książek elektronicznych EBSCO Academic Collection.

dostęp do bazy poprzez stronę biblioteki http://wbn.edu.pl/index-ebsco.html

Z komputerów domowych można korzystać poprzez link: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww oraz poniższe dane do logowania:

User ID: ns129455

Hasło: password

Kolekcja eBook Academic Collection na platformie EBSCOhost to wielodziedzinowa kolekcja 150.000 książek elektronicznych od ponad 515 wydawców w tym wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Springer, Brill Academic Publishers, Cambridge University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis, John Wiley&Sons, ASM International, EDP Sciences, Emerald, Institution of Engineering & Technology, IOS Press, Sage, jak również wydawnictw uniwersyteckich, w tym MIT Press, Princeton University Press, University of California Press i wiele innych. Książki są dostępne nie tylko w języku angielskim, ale również innych językach, m.in. niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskich czy czeskim.

Tematyka książek obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie

Politechnika Lubelska

Czeski Uniwersytet Techniczny

„Fundacja prof. Julius Pazmán Košice, Słowacja”

mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

Zarządzanie marketingowe, handel, finanse i społeczne aspekty biznesu

20 maj 2017 roku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

Tarnobrzeg

 

 

1. Pismo przewodnie

1a. Pismo przewodnie (wersja angielska)

2. Tematyka i cel konferencji (wersja polska i angielska)

3. Informacje organizacyjne

4. Wymogi edytorskie do przygotowania publikacji

5. Karta zgłoszenia uczestnictwa

 


Biuro Karier i Spraw Studenckich serdecznie zaprasza wszystkich studentów na bezpłatne warsztaty:

 

Oczekiwania Pracodawców, wymogi XXI wieku

Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy związanej z oczekiwaniami pracodawców na rynku pracy, poznanie procesu rekrutacji, zasad efektywnego poszukiwania pracy i zasad redagowania dokumentów aplikacyjnych.

termin: 17 styczeń (wtorek) sala 2.10, godz. 12.00 – 13:30.

(budynek PWSZ ul. Wyszyńskiego 10)

 

Zatrudnienie w Unii Europejskiej

Zajęcia służą przybliżeniu tematyki bezpiecznych wyjazdów za granicę w celach zarobkowych, źródeł zagranicznych ofert pracy, usług pośrednictwa pracy w ramach sieci Eures.

termin: 18 styczeń (środa) sala 2.10, godz. 13.00 – 14:30.

(budynek PWSZ ul. Wyszyńskiego 10)

 

Autoprezentacja

termin: 25 styczeń (środa) sala 2.10, godz. 12.00 –13:30.

(budynek PWSZ ul. Wyszyńskiego 10)

Głównym celem warsztatów jest poznanie technik autoprezentacji, nabycie wiedzy z zakresu pewności siebie poprzez zmierzenie się z własnymi ograniczeniami i zasobami.

 

Zapisy i wszelkie informacje w Biurze Karier tel. 15 822 90 15 w. 245, pok. 17 C
w budynku PWSZ przy ul. Sienkiewicza 50.


Studencie i Absolwencie!!

Nurtują Cię tematy związane z karierą zawodową? Nie możesz odnaleźć się na współczesnym rynku pracy? Biuro Karier proponuje spotkanie z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu.
Na indywidualnych konsultacjach będziesz miał okazję odkryć swój potencjał
i dowiedzieć się więcej o rynku pracy.

W trakcie spotkań przewidywane jest:
– rozpoznawanie obszarów zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych na podstawie testów psychometrycznych,
– sformułowanie oczekiwań wobec przyszłej pracy i omówienie kierunku rozwoju zawodowego na podstawie Indywidualnego Planu Działania,
– poznanie specyfiki wybranego przez siebie zawodu,
– przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Serdecznie zapraszamy

Szczegółowe informacje: Biuro Karier tel. 15 822 90 15 wew. 245, pok. 17 C w budynku PWSZ przy ul. Sienkiewicza 50.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com