AZS

Opiekun KU AZS: mgr  Tomasz Fałdowski

 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego przy naszej Uczelni powstał w 2002 roku. Celem działalności Klubu jest m.in.: upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej, rozwijanie sportu kwalifikowanego w środowisku akademickim, wychowanie członków organizacji zgodnie z tradycjami AZS, powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy organizacji, Uczelni.
Swoje cele Klub realizuje przez:
– organizowanie życia sportowego i rekreacji, uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych, – organizowanie obozów sportowych,
– propagowanie różnych form sportu i rekreacji,
– współpracę z Władzami Uczelni i Samorządem Studenckim,
– współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi a także związkami sportowymi.

 

Zajęcia sportowe (siatkówka, piłka nożna, koszykówka, fitness) odbywają się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu.

Basen odbywa się na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

przy ul. Niepodległości 2 w Tarnobrzegu.

 

Dane do kontaktu: azs_pwsz@wp.pl
Linki zewnętrzne:
http://www.azs.pl
http://www.azs.rzeszow.pl
http://www.isic.pl

 

Do pobrania:
Deklaracja_członkowska przystąpienia do Akademickiego Związku Sportowego

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com