E-czasopisma

Pielęgniarstwo Polskie

http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/issue.php?id=42

Czytelnia Medyczna Borgis

http://www.czytelniamedyczna.pl/

Czytelnia czasopism PAN

https://www.czasopisma.pan.pl/dlibra

Naukowe i Branżowe  Polskie Czasopisma Elektroniczne

http://www.arianta.pl/

Problemy Pielęgniarstwa

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Problemy_Pielegniarstwa-134

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

http://www.ltcn.eu/

Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne

http://www.jnnn.pl/index.php/neurological-and-neurosurgical

 

ATHENAEUM – Polskie Studia Politologiczne

http://www.athenaeum.umk.pl

Kwartalnik Policyjny

http://kwartalnik.csp.edu.pl/

Przegląd Europejski

http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/

Studia Europejskie

http://www.ce.uw.edu.pl/program-wydawniczy/kwartalnik/

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

https://www.abw.gov.pl

Przegląd Naukowo-Medyczny/ Edukacja dla Bezpieczeństwa

http://www.przeglad.wsb.net.pl/do-pobraniadownload.html

Safety & Fire  Technology

http://bitp.cnbop.pl/nowybitp/

FINANSE – czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN

http://www.knfpan.pan.pl/index.php/czasopismo-qfinanseq

 

PSYCHOLOGIA

Przegląd Psychologiczny:

https://www.kul.pl/tresc-contents,art_4340.html

Polskie Forum Psychologiczne:

https://pfp.ukw.edu.pl/

Roczniki Psychologiczne:

http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rpsych

Psychologia rozwojowa:

http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/

Psychologia wychowawcza:

https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Alkoholizm i Narkomania

http://www.ain.ipin.edu.pl/

Psychiatria Polska

http://www.psychiatriapolska.pl/50-1.html

Psychoterapia

http://www.psychoterapiaptp.pl/2-193.html

Remedium

http://www.remedium-psychologia.pl/

Świat Problemów

http://www.swiatproblemow.pl/

Probacja

https://www.arch.ms.gov.pl/pl/probacja/

Forum Służby więziennej

https://www.sw.gov.pl/strona/numery-archiwalne

Polish Psychological Bulletin

http://journals.pan.pl/ppbPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com