O bibliotece

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu stanowi podstawę systemu biblioteczno–informacyjnego. Jej zadaniem jest wspieranie procesu dydaktycznego i naukowo–badawczego Uczelni.
Biblioteka powstała w 2001 roku.

W 2006 roku został oddany do użytku nowy budynek Uczelni w którym znalazły się pomieszczenia dla biblioteki: czytelnia, wypożyczalnia, magazyny. Biblioteka zajmuje łącznie 372,1 m² powierzchni. Udostępnianie księgozbioru odbywa się w nowoczesnej czytelni i wypożyczalni.
Do dyspozycji czytelników przeznaczono 42 miejsca oraz 10 stanowisk komputerowych z dostępem do katalogu biblioteki i Internetu.
Ponadto w czytelni jest bezprzewodowy dostęp do Internetu za pomocą sieci WiFi (dostęp HOT SPOT), z której studenci mogą korzystać poprzez własne komputery przenośne (laptopy, netbook’i), palmtopy oraz telefony komórkowe.
Pomieszczenia do magazynowania książek wyposażone są w regały przesuwne, przeznaczone na 50 tyś. woluminów.

Biblioteka jest przyjazna i otwarta dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska komputerowe przygotowane są dla osób z dysfunkcją wzroku. Komputery posiadają oprogramowanie powiększające i czytające (ZoomText), specjalne klawiatury Zoomtext, słuchawki, skanery i drukarkę. Dodatkowym udogodnieniem dla osób słabowidzących jest powiększalnik ANDROMEDA.

Biblioteka gromadzi materiały zgodne z kierunkami kształcenia oraz potrzebami studentów i pracowników Uczelni. Księgozbiór biblioteki tworzony jest od podstaw. W zbiorach biblioteki znajdują się czasopisma krajowe i zagraniczne oraz materiały audiowizualne i multimedialne dostosowane do specjalności prowadzonych w Uczelni.
Opracowanie i udostępnianie księgozbioru odbywa się za pomocą komputerowego systemu bibliotecznego MOL Optivum.

Biblioteka posiada bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki.

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać studenci, słuchacze studiów podyplomowych, nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy zatrudnieni w Uczelni. Osoby spoza uczelni mogą korzystać tylko z czytelni.

Biblioteka prowadzi działalność dydaktyczną poprzez organizowanie zajęć z „Przysposobienia bibliotecznego” dla studentów rozpoczynających naukę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com