Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

BK_LogoAIP

Od stycznia 2011 r. w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczął funkcjonowanie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w naszym regionie, a trzecia w województwie po Rzeszowie i Stalowej Woli.

Misją Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród ludzi. Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Nie ma ograniczeń wiekowych dla osób chcących rozpocząć działalność w Inkubatorze.

Pierwotnie ideą była możliwość wsparcia tego typu formą prowadzenia firmy osób kończących studia wyższe, jednakże zainteresowanie usługami AIP okazało się znacznie szersze. W związku z czym fundacja, która zapoczątkowała funkcjonowanie Akademickich Inkubatorów w Polsce, rozszerzyła je praktycznie dla wszystkich. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP
(w programie preinkubacji), umożliwiają prowadzenie firmy bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej, co znacznie ogranicza koszty i biurokrację i pozwala skoncentrować się wyłącznie na rozwijaniu biznesowego przedsięwzięcia. Koszt funkcjonowania firmy
w AIP wynosi wyłącznie 250 zł miesięcznie, w tej kwocie zawarte są usługi umożliwiające efektywne prowadzenie firmy.

Poprzez innowacyjne rozwiązania prawne, Fundacja AIP umożliwia ludziom korzystanie ze swojej osobowości prawnej. Mogą oni założyć własną działalność funkcjonującą formalnie jako komórka organizacji, a w rzeczywistości będącą ich samodzielnym przedsięwzięciem.

Pozwala to oszczędzić przedsiębiorcy zarówno czas związany z oczekiwaniem na założenie działalności gospodarczej jako podmiotu, jak również środki niezbędne do jej otwarcia. Ponadto osoba prowadząca firmę w ramach AIP nie figuruje w rejestrach jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, w związku z czym nie ma obowiązku opłacania składki ZUS dotyczącej przedsiębiorców oraz nie blokuje sobie możliwości korzystania z programów pomocowych, które zarezerwowane są dla osób nie prowadzących działalności przez pewien okres wstecz.

Zakładając firmę w AIP, beneficjent otrzymuje pełne wsparcie w zakresie:

 • prowadzenia księgowości swojej firmy
 • obsługi prawnej w zakresie min. porad prawnych, tworzenia oraz weryfikacji umów
 • każda firma działająca w programie preinkubacji AIP otrzymuje do dyspozycji swoje indywidualne konto bankowe, na które trafiają wszystkie wypracowane przez nią dochody
 • wsparcie w zakresie doradztwa związanego z prowadzeniem działalności
 • promocja. AIP dzięki swojej działalności jest w stanie promować swoje firmy poprzez media, zarówno lokalne, jak
  i ogólnopolskie
 • dostęp do powierzchni biurowej Inkubatora, która zapewnia podstawowe zaplecze do funkcjonowania prowadzonej działalności gospodarczej
 • możliwość korzystania z sali konferencyjnej wyposażonej w sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia, rekrutacji, spotkania z klientem oraz praktycznie w każdym innym celu związanym
  z prowadzeniem działalności.
 • działając w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przedsiębiorcy uzyskują dostęp do usług oraz zniżek
  w ramach pakietu Benefits4Business, do tej pory zarezerwowanych jedynie dla przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na rynku.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to nie tylko organizacja dająca narzędzia do prowadzenia własnej firmy. To również gigantyczna sieć kontaktów w środowiskach biznesowych, do których ma dostęp zaczynający swoją działalność przedsiębiorca.

Firmy działające w Inkubatorze mogą otrzymać wsparcie w pozyskiwaniu funduszy z organów państwowych, samorządowych, kredytów komercyjnych bądź w ramach programów operacyjnych funduszy UE.

AIP działają przy 31 najlepszych uczelniach w Polsce, a w ich obrębie funkcjonuje ponad 1350 rozwijających się firm.

Sieć Inkubatorów AIP wraz z Punktami Biznesowymi stanowi największą tego typu instytucję w Europie Środkowo – Wschodniej.

Biuro Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Tarnobrzegu
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Dąbrowskiej 15

39-400 Tarnobrzeg

tel/fax.: (15) 822 61 87 / (15) 823 19 52

e-mail: tarnobrzeg@przedsiebiorca.plPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com