Misja

Biuro Karier
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 1BK_uscisk_dloni

Akademickie Biuro Karier powołane zostało w celu świadczenia studentom i absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu szeroko rozumianej pomocy w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy, ograniczenia zjawiska bezrobocia wśród studentów i absolwentów oraz promocji uczelni, na której działa. Pełni funkcję ośrodka informacji, doradztwa i pośrednictwa dla studentów.

 

Pierwsze Biura Karier (Careers Services) powstały w Wielkiej Brytanii już pod koniec XIX wieku i to ich doświadczenie i wypracowane standardy działania stały się wzorem dla pozostałych krajów Europy, jak również Ameryki, czy Australii. Znaczącym elementem w systemie doradztwa zawodowego Wielkiej Brytanii stała się bardzo dobrze zorganizowana sieć biur brytyjskich AGCAS www.agcas.org.uk.

 

W Polsce Biura karier pojawiły się latach 90-tych. Pierwsze utworzone zostały na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
w 1993 roku jako projekt pilotażowy, po nim powstały kolejne. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje około 150 Biur Karier,
a każde z nich pełni rolę centrum informacji o rynku pracy, umiejętnościach studentów, absolwentów oraz wymaganiach pracodawców.
Z pomocy Biura Karier korzystają studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową, informację o rynku pracy
i możliwościach podnoszenia kwalifikacji, jak również pracodawcy poszukujący najodpowiedniejszych kandydatów na wolne miejsca pracy.

 

Głównymi celami Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego są przede wszystkim:

 

  • Kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości studentów i absolwentów uczelni
  • Pomoc studentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com