Staże zawodowe

Skończyłeś studia i masz problem ze znalezieniem pracy? Chcesz zdobyć tak poszukiwane przez pracodawców doświadczenie? Pomyśl o stażu absolwenckim.

Co to jest?

Staż absolwencki to forma zatrudnienia, która może realnie zwiększyć Twoje szanse na rynku pracy. Może trwać od 3 do 12 miesięcy. Urząd Pracy, na wniosek pracodawcy, może przedłużyć staż, ale tylko do roku. Stażysta ma swojego opiekuna, który czuwa nad przebiegiem jego stażu, udziela mu wskazówek i wprowadza w zasady panujące w danym przedsiębiorstwie. Praca ma wymiar pełnego etatu, czyli 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Urząd wypłaca stażyście stypendium oraz opłaca jego składkę ZUS. Za każde przepracowane 30 dni przysługują 2 dni urlopu.

Możesz odbywać staż u dowolnego pracodawcy, niezależnie od Twojego miejsca zamieszkania, zameldowania
czy miasta, w którym studiowałeś. Warto też pamiętać, że Urząd nie zawsze ma fundusze na opłacenie stażysty, więc należy się pospieszyć z decyzją i zacząć organizować swój staż jak najwcześniej.

Korzyści… są obustronne. Ty zdobywasz umiejętności praktyczne i doświadczenie, które możesz wpisać w CV. Poza tym, jeśli spodobasz się pracodawcy, może po zakończeniu stażu zaproponuje Ci umowę. Z kolei zatrudniający nie ponosi żadnych kosztów – to Urząd Pracy wypłaca Ci stypendium – a Ty jesteś w firmie dodatkowym pracownikiem.

Możesz skorzystać ze stażu jeśli:

  • zdobyłeś tytuł magistra, licencjata lub inżyniera
  • od obrony nie minął rok
  • nie masz jeszcze 27 lat

Co musisz zrobić?

Najpierw zarejestruj się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny.

Poproś o skierowanie na staż i wybierz ofertę spośród tych proponowanych przez Urząd Pracy lub sam znajdź pracodawcę, który zwróci się do urzędu o oddelegowanie cię do jego firmy na staż.

Pracodawca podpisuje z Urzędem Pracy umowę o zorganizowanie stażu – zawarty jest w niej program stażu, zadania stażysty 
oraz umiejętności, których nabędzie on podczas pracy.

Więcej o stażach dowiesz się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu:

http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/-/14233-staze-i-bony-stazowe

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com