Pomoc materialna

 

 

System świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu obejmuje świadczenia w formie stypendiów oraz zapomóg.Informacji na temat stypendiów, zapomóg zasięgnąć można w Dziale Kształcenia – świadczenia dla studentów.

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Źródło – strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com