Rekrutacja krok po kroku

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA STUDIA?

1. Zapoznać się z kierunkami studiów i zasadami rekrutacji

http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2018/06/Uchwa%C5%82a-z-19-grudnia.pdf

2. Rejestracja poprzez stronę

http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/rejestracja/

Zapisy na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbywają się zgodnie z  kalendarzem rekrutacyjnym  przez Internet w systemie Rekrutacja XP. W systemie Kandydaci dokonują rejestracji i wybierają kierunki, na które chcą aplikować.

3. Wybrać z listy interesujące kandydata kierunki

Kandydat może zapisywać się na nieograniczoną liczbę kierunków .

 4. Założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane m.in. takie jak imię, nazwisko, adres,  obywatelstwo czy numer PESEL oraz informacje związane z ukończoną szkołą i wynikami lub ocenami ze świadectwa dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia – licencjackie oraz Jednolite studia magisterskie).

Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie) podają nazwę uczelni, ukończony kierunek, dane dotyczące dyplomu ukończenia studiów i średnią arytmetyczną ocen otrzymanych z toku studiów na studiach I stopnia.

5. Wgrać zdjęcie 

UWAGA!

Zdjęcie w formacie .jpg należy przygotować przed rozpoczęciem rejestracji. Bez prawidłowo przygotowanego formatu zdjęcia nie będzie możliwe wgranie pliku ani ukończenie rejestracji.

Należy pamiętać, aby zdjęcie spełniało następujące wymogi:

– plik w formacie .jpg, wymiary zdjęcia 237 x 296 pikseli lub większe,
– maksymalna wielkość pliku 2 MB,
– zdjęcie wykonane na jednolitym, jasnym tle mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry (zdjęcie kolorowe), obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazujące wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiające osobę w pozycji frontalnej (nie profil), bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost  z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

W przypadku przyjęcia na studia zdjęcie oraz dane zamieszczone podczas rejestracji są umieszczane na elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS)

 6. Skompletować wymagane dokumenty

 http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/category/dzial-nauczania/rekrutacja/wymagane-dokumenty/

 7. Dokonać opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy jeden kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny), lub na kilka różnych kierunków Kandydat musi uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek (potwierdzenie dowodu wpłaty lub przelewu bankowego należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami).

8. Złożyć dokumenty

W następnym etapie rekrutacji Kandydat powinien złożyć w Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym wymagany komplet dokumentów osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo.

Wyniki rekrutacji

Na podstawie złożonego kompletu dokumentów Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listy rankingowe kandydatów, następnie ustala liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów w ramach ustalonych planowanych limitów przyjęć  i ogłasza listy przyjętych w drodze wpisu na listę studentów na poszczególne kierunki studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Listy przyjętych są wywieszane na tablicach informacyjnych przy Uczelnianym Punkcie Rekrutacyjnym – bud. ul. Sienkiewicza 50.

Kolejne nabory na studia, jeżeli są ogłaszane z uwagi na niewypełnione limity na kierunkach, przebiegają analogicznie.

Podstawa prawna: http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2018/06/Uchwa%C5%82a-z-19-grudnia.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com