Badania na rzecz otoczenia

 

Badania wykonane przez pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

na rzecz otoczenia

 

LP.TEMATY PROJEKTÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ROK BADANIA
1.Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Tarnobrzega 2006
2.Opinie i postawy mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w zakresie konsumpcji 2006
3.Strategia rozwiązywania problemów społecznych Tarnobrzega.
Projekt realizowany dla Urzędu Miasta Tarnobrzeg
2006-2007
4.Bezrobocie jako problem społeczny. Sytuacja w powiecie tarnobrzeskim w latach 2003-2005 2007
5.Rynek pracy w powiecie tarnobrzeskim. Badania przedsiębiorców powiatu tarnobrzeskiego.
Projekt realizowany dla Powiatowego Urzędu Pracy
2008-2009
6.Oczekiwania mieszkańców tarnobrzeskich osiedli wobec Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających 2008
7.Zasoby i struktura kapitału społecznego mieszkańców Tarnobrzega 2008
8.Turyści o Sandomierzu.
Projekt realizowany dla Urzędu Miasta Sandomierz
2009
9.Zadowolenie mieszkańców z usług świadczonych przez Biuro Obsługi Klientów Urzędu Miasta Tarnobrzeg.
Projekt realizowany dla Urzędu Miasta Tarnobrzeg
2009-2010
10.Potrzeby i oczekiwania klientów związanych z załatwianiem spraw drogą elektroniczną w Urzędzie Miejskim w Tarnobrzegu.
Projekt realizowany dla Urzędu Miasta Tarnobrzeg
2009-2010
11.Sondaż przedwyborczy przed I turą wyborów samorządowych w Tarnobrzegu.
Badania sondażowe dla Urzędu Miasta Tarnobrzeg
2010
12.Sondaż przedwyborczy przed II turą wyborów samorządowych w Stalowej Woli.
Badania sondażowe dla Urzędu Miasta Stalowa Wola
2010
13.Tarnobrzeg w opiniach młodych mieszkańców miasta 2010
14.Strategia promocji miasta Tarnobrzeg.
Projekt realizowany dla Urzędu Miasta Tarnobrzeg
2010
15.Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 2010
16.Tarnobrzeg w opiniach starszych mieszkańców miasta 2011
17.Formy i jakość spędzania czasu wolnego mieszkańców miasta Tarnobrzeg 2012
18.Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w powiecie tarnobrzeskim 2012
19.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com