Konferencje i seminaria naukowe

Wykaz konferencji, seminariów i sympozjów naukowych organizowanych przez

Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego

w Tarnobrzegu

Załączniki dotyczące Konferencji Naukowej: ,,Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata”

http://www.puz.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2019/04/KOMUNIKAT-I.pdf

http://www.puz.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2019/05/KOMUNIKAT-II.pdf

http://www.puz.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2019/03/Karta-zgłoszenia.pdf

http://www.puz.tarnobrzeg.pl/wp-content/uploads/2019/03/wymogi-edycyjne.pdf

 Nazwa KonferencjiData konferencjiWydział
1Konferencja Naukowa - ,,Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata”30 - 31 majaWNSiH

Archiwum konferencji
 
 Nazwa konferencjiData konferencjiWydział
1 Konferencja naukowa: Pomoc społeczna – potrzeby i możliwości 18-20 wrzesień 2003Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
2Międzynarodowa konferencja naukowa: Pedagogika wobec współczesnych problemów socjalnych i patologii społecznych 21-23 wrzesień 2005Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
3Konferencja naukowa: „Jan Paweł II a etyka kapitalizmu” 9 listopada 2004Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
4Konferencja naukowa: System opieki
i pomocy – założenia i rzeczywistość
26-28 wrzesień 2007
Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
5Sympozjum: Problem sieroctwa i perspektywy jego rozwiązywania w społeczności lokalnej 22 kwiecień 2008Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
6Konferencja naukowa: Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe14 maj 2008 Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
7Seminarium naukowe: Wykluczenie – readaptacja społeczna 31 marzec 2009 Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
8Konferencja naukowa: Antyspołeczność. Diagnoza-Profilaktyka-Interwencja 21-22 wrzesień 2009Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
9 Konferencja naukowa: Jakość życia młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną 23-24 listopad 2010Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
10Konferencja naukowa: Społeczeństwo informacyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe21 październik 2010 Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
11Konferencja naukowa: Pedagogika opiekuńcza w służbie dziecku i rodzinie 15-16 kwiecień 2013Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
12 Konferencja naukowa :Uwarunkowania przedsiębiorczości– szanse i zagrożenia 4 – 6 wrzesień 2002

Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
13Sympozjum: Postawy młodzieży wobec integracji europejskiej 20 maj 2003Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
14Konferencja naukowa :Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości 9 – 10 wrzesień 2004Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
15Sympozjum: Menedżer XXI wieku 5-6 listopad 2004Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
16Sympozjum: Przejawy przedsiębiorczości studenckiej 20-21 październik 2005Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
17Seminarium: Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym 16 grudzień 2005Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
18Konferencja naukowa :Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne 18 – 19 wrzesień 2006Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
19Sympozjum: Młodzi przedsiębiorcy we współczesnej Europie 21-22 listopad 2006Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
20Konferencja naukowa :Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność21 – 22 wrzesień 2008Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
21Konferencja naukowa :Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność 21 – 22 wrzesień 2010Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
22Konferencja naukowa :Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości – aspekty lokalne i regionalne 28 październik 2010Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
23Konferencja naukowa: Przedsiębiorczość- natura i atrybuty 20-21 września 2012Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
24Międzynarodowa konferencja naukowa:
Turystyka i rekreacja a przedsiębiorczość, wychowanie i zdrowie
23 maja 2013
Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
25Konferencja naukowa: Wczoraj, dziś i jutro tarnobrzeskiej oświaty10 luty 2014Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
26Konferencja naukowa: Aspekty wykorzystania prawa w procesie edukacji9 październik 2014Ogólnouczelniana
27Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rynek pracy-uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne 27 październik 2014Ogólnouczelniana
28Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem-uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i systemowe21 listopada 2014 Ogólnouczelniana
29Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw członkowskich Unii Europejskiej17 kwietnia 2015 Ogólnouczelniana
30Jubileuszowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:
Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki
15 listopada 2016Ogólnouczelniana
 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com