Rozwój kadry

Wykaz stopni i tytułów naukowych uzyskanych przez pracowników

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Lp.Stopień/Tytuł DziedzinaWydział
1.dr dr nauk humanistycznych
w zakresie historii
Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
2.drdr nauk prawnych w zakresie prawa Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
3.drdr sztuk plastycznych
dyscyplina artystyczna: sztuki piękne
Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
4.drdr sztuk plastycznych
dyscyplina artystyczna: sztuki piękne
Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
5.drdr nauk humanistycznych w zakresie socjologii Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
6.drdr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
7.drdr nauk prawnych w zakresie prawa Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
8.drdr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
9.drdr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
10.drdr nauk humanistycznych w zakresie socjologii Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
11.drdr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
12.drdr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
13.dr hab. dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
14.dr hab.dr habilitowany nauk humanistycznych
w zakresie socjologii
Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
15.dr hab.dr habilitowany nauk pedagogicznych Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
16.dr hab. dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
17.dr hab.dr habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
18.prof.prof. nauk humanistycznych Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
19.prof.prof. nauk humanistycznych Wydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
20.prof.prof. nauk ekonomicznych Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
21.prof.prof. nauk ekonomicznych Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
22.prof.prof. nauk prawnych Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych

 

Lista pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

realizujących studia doktoranckie

 

Lp.Temat badawczyWydział
1.Zaufanie jako narzędzie budowy i zarządzania relacjami przedsiębiorstwo – klient
Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
2.Wartości organizacyjne w zarządzaniu małym przedsiębiorstwemWydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
3.Współdziałanie jako czynnik kształtowania pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
4.Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem sektora msp województwa podkarpackiego)Wydział Nauk Technicznych
i Ekonomicznych
5.Problemy edukacyjno-społeczne dzieci ze środowisk zagrożonychWydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych
6. Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowejWydział Nauk Społecznych
i Humanistycznych


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com