Współpraca międzynarodowa i krajowa

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu współpracuje z :

– Uniwersytetem Agrarnym w Dublanach,
– Wydziałem Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku,
– Akademią Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika,
– Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu,
– Czerniowieckim Narodowym Uniwersytetem im. Jurija Fedkowicza,
– Lwowskim Instytutem Ekonomii i Turystyki,
– Łuckim Koledżem Pedagogicznym,
– Państwowym Gimnazjum Polskim im. J. Piłsudskiego w Daugarpilis,
– Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne.

 

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu współpracuje z :

– Wydziałem Ekonomii, Zakładem Ekonomiki Inwestycji i Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
– Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
– Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach,
– Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II,
– Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
– Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Współpraca obejmuje:

– organizację wspólnych sympozjów, konferencji naukowych, sympozjów i innych form spotkań naukowych i dydaktycznych,
– praca naukowo-badawcza,
– wymiana pracowników dydaktycznych, wymiana studentów,
– wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania oraz kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej,
– przygotowanie wspólnych programów i projektów,
– promocja badań prowadzonych przez pracowników Uczelni.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com