Współpraca z podmiotami gospodarczymi

WYKAZ INSTYTUCJI Z KTÓRYMI UCZELNIA ZAWARŁA POROZUMIENIA
O PROWADZENIU PRAKTYKI STUDENTÓW
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO
W TARNOBRZEGU DLA KIERUNKÓW: 

EUROPEISTYKA

 

 1. Urząd Miejski w Kolbuszowej
 2. Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
 3. Urząd Miasta w Tarnobrzegu
 4. Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
 5. Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
 6. Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu
 7. Urząd Miasta Stalowa Wola
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
 9. Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie, Oddział w Baranowie Sandomierskim
 10. Urząd Gminy Gorzyce
 11. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
 12. Tarnobrzeskie Wodociągi sp. z o.o. w Tarnobrzegu
 13. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
 14. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu
 15. Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
 16. Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu

 

PEDAGOGIKA

 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Baranowie Sandomierskim
 3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
 5. Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
 8. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Koprzywnicy
 9. Domy Dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie
 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie
 11. Dom Pomocy Społecznej w Mielcu
 12. Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach
 13. Areszt Śledczy w Nisku
 14. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Punkt do promocji zdrowia w Nowej Dębie
 15. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
 16. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie
 17. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie
 18. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
 19. Ośrodek Pomocy Społecznej Połańcu
 20. Ośrodek Pomocy Społecznej Sandomierzu
 21. Dom Pomocy Społecznej Sandomierzu
 22. Bursa Szkolna w Sandomierzu
 23. Sąd Rejonowy w Sandomierzu
 24. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu
 25. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli
 26. Dom Dziecka pod nazwą Ochronka Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Stalowej Woli
 27. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Świetlica Socjoterapeutyczna „Tęcza” w stalowej Woli
 28. Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli
 29. Dom Dziecka w Stalowej Woli
 30. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie
 31. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie
 32. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
 33. Klub Abstynenta „Krokus” w Tarnobrzegu
 34. Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu
 35. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Świetlica Uśmiech, Promyk w Tarnobrzegu
 36. Dom Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu
 37. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
 38. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu
 39. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu
 40. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnobrzegu – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Tarnobrzegu
 41. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnobrzegu
 42. Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu
 43. Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży Dyslektycznej w Tarnobrzegu
 44. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony Przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Tarnobrzegu
 45. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu
 46. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu

PEDAGOGIKA SPECJALNA

 1. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Tarnobrzegu
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Królowej Jadwigi w Mielcu
 6. Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mielcu
 7. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  w Tarnobrzegu
 8. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu
 9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu
 10. Zespół Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu
 11. Przedszkole Integracyjne nr 9 w Tarnobrzegu
 12. Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Stalowej Woli
 13. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie
 14. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny „Radość Życia” dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu

POLITYKA SPOŁECZNA

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście
 2. MOPR- Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu
 3. Dom Dziecka pn. „Ochronka” im. Św. Brata Alberta w Stalowej Woli
 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie
 7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Tarnobrzegu
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu
 9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie
 10. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim
 11. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach
 13. Ośrodek Pomocy Społecznej w Połańcu
 14. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Padwi Narodowej
 15. Dom dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie

SOCJOLOGIA

 1. Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie
 2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grębowie
 3. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Padwi Narodowej
 4. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  Odział Zamiejscowy Tarnobrzeg – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu
 5. Radio Leliwa Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
 6. PZU Życie S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Oddział w Lublinie Punkt Obsługi Klienta w Tarnobrzegu
 7. Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Siarkowiec” w Tarnobrzegu
 8. Urząd Miasta w Tarnobrzegu
 9. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
 10. Wydawnictwo Samorządowe Spółka z o.o. w Tarnobrzegu
 11. Super Nowości Sp. z o.o. w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu
 12. Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem
 13. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

 

 TURYSTYKA I REKREACJA

 1. Restauracja „Oriana” Henryka Cieciora w Sandomierzu
 2. Biuro Turystyki Młodzieżowej „Juventur” R. Marzec, K. Skura Sp. J. w Tarnobrzegu
 3. Euro – Tur Sport & Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio Sp. z o.o w Sandomierzu
 4. Biuro Turystyczne „Poltur” Kazimierz Puk w Tarnobrzegu
 5. Active Trade” Sp. z o.o. w Nowej Dębie
 6. Agencja Turystyczna „Erbus” Marzena Tabor w Mielcu
 7. Klub Sportowy „Siarka” w Tarnobrzegu
 8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
 9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła” im. A. Freyera w Tarnobrzegu
 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
 11. Zakład Produkcyjno – Handlowy „Wodex” w Stalowej Woli
 12. P.H.U. „Karolina” Hotel w Tarnobrzegu
 13. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Pomoc Bratnia” ( Hotel Grodzki) w Sandomierzu
 14. S.C. „Stanmark” Piotrowski Stanisław i Marek Restauracja „ Kameleon” w Tarnobrzegu
 15. „Złoty Dukat” Szlęzak Grzegorz w Tarnobrzegu
 16. Hotel – Restauracja Szypowski BEGG Sp. z o.o. w Nowej Dębie
 17. Stary Browar Iwona Żurowska w Tarnobrzegu
 18. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu
 19. Firma Handlowo – Usługowa „Zajazd u Anny” Anna Weryńska w Tarnobrzegu

ZARZĄDZANIE

 1. BIURO RACHUNKOWE S. C., mgr Helena Jakubczyk, Janusz Jakubczyk, Sandomierz
 2. Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 3. Bank Polska Kasa Opieki SA, I Oddział w Sandomierzu, Staszowie, Tarnobrzegu
 4. Urząd Miasta w Sandomierzu
 5. Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu
 6. Polimex-Mostostal S. A w Warszawie, Zakład Montażu w Stalowej Woli
 7. Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
 8. Urząd Miasta Stalowa Wola
 9. PZU Życie SA Oddział w Stalowej Woli
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
 11. Wydawnictwo Samorządowe Spółka Z o. o.
 12. A. S. A. Tarnobrzeg Sp. Z o. o
 13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 14. Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji
 15. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 16. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
 17. Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu
 18. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu
 19. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Tarnobrzegu
 20. Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
 21. Urząd Miasta w Tarnobrzegu
 22. Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. w Warszawie, Oddział w Tarnobrzegu
 23. Radio Leliwa
 24. Kredyt Bank S. A., Oddział Tarnobrzeg
 25. Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
 26. Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w Tarnobrzegu
 27. Bank Ochrony Środowiska S. A., Oddział Operacyjny w Tarnobrzegu
 28. Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
 29. Bank Spółdzielczy, Oddział w Dwikozach
 30. Urząd Gminy w Gorzycach
 31. Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach
 32. Urząd Gminy Grębów
 33. Bank Spółdzielczy w Grębowie
 34. Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy
 35. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, Oddział w Koprzywnicy
 36. Urząd Miasta w Kolbuszowej
 37. Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział w Łoniowie
 38. Urząd Gminy w Łoniowie
 39. Urząd Gminy w Majdanie Królewskim Bank Polska Kasa Opieki SA, I Oddział w Mielcu
 40. Lear Automotive Poland Sp. z o. o.
 41. Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Oddział Nisko
 42. Starostwo Powiatowe w Nisku
 43. Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie
 44. Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, oddział w Nowej Dębie
 45. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, Oddział w Osieku
 46. Urząd Miasta i Gminy w Osieku
 47. Urząd Gminy w Padwi Narodowej
 48. Bank Spółdzielczy w Mielcu o/Padew Narodowa
 49. Bank Spółdzielczy w Połańcu
 50. Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
 51. Urząd Gminy w Pysznicy
 52. Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem
 53. Urząd Gminy w Samborcu


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com