Wykłady otwarte

WYKŁADY OTWARTE

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

1. Dnia 19 marca 2002 roku odbył się wykład Ojca dra Marka Pieńkowskiego na temat „Etyczno-kulturowe aspekty procesu jednoczenia się Europy”.

2. Dnia 11 maja 2002 roku odbył się wykład prof. dra hab. Jana Lichtarskiego na temat „Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem”.

3. Dnia 24 maja 2002 roku odbył się wykład prof. dra hab. Kazimierza Sowy na temat „Europa jako cywilizacja”.

4. Dnia 15 czerwca 2002 roku odbył się wykład Ojca Michała Zioło OCSO na temat „Fundamenty Europy – reguła Św. Benedykta”.

5. Dnia 6 listopada 2002 roku odbył się wykład Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ordynariusza prof. dra hab. Wacława Świerzawskiego na temat „Antoine de Saint-Exupery – Ikar XX wieku”.

6. Dnia 7 kwietnia 2003 roku odbył się wykład otwarty prof. dra hab. Jerzego Jaskierni na temat „Polska droga do Unii Europejskiej”.

7. Dnia 5 maja 2003 roku odbył się wykład otwarty prof. dra hab. Zbigniewa Zaleskiego na temat „Co można zrobić z własną przyszłością? – pytania i odpowiedzi psychologa”.

8. Dnia 12 czerwca 2003 roku odbył się wykład otwarty prof. dra hab. Ryszarda Borowieckiego na temat „Procesy przekształceń strukturalno – własnościowych polskich przedsiębiorstw”.

9. Dnia 5 marca 2004 roku odbył się wykład otwarty dra Jarosława Kupczaka OP (Kolegium Dominikańskie, Kraków) na temat „25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II”.

10. Dnia 20 kwietnia 2004 roku odbył się wykład prof. dra hab. Bogdana Nogalskiego na temat „Uwarunkowania rozwoju grup kapitałowych w Polsce”.

11. Dnia 9 listopada 2004 roku odbył się wykład otwarty ks. prof. dr. hab. Stanisława Kowalczyka na temat „Jan Paweł II a etyka kapitalizmu”.

12. Dnia 15 marca 2005 roku odbył się wykład otwarty ks. dr. Janusza Mierzwy na temat „Globalizacja – szansa czy zagrożenie?”.

13. Dnia 20 kwietnia 2005 roku odbył się wykład otwarty prof. zw. dra hab. Bogdana Nogalskiego na temat „Przedsiębiorstwo na przełomie XX i XXI wieku”.

14. Dnia 7 czerwca 2005 roku odbył się wykład otwarty prof. dr. hab. Stanisława Stueden na temat „Psychologiczne aspekty zmagania się z sytuacjami trudnymi”.

15. Dnia 28 kwietnia 2006 roku odbył się wykład otwarty prof. zw. dra hab. Bogdana Nogalskiego na temat „Priorytety organizacyjne przedsiębiorstwa: zysk czy odpowiedzialność?”.

16. Dnia 14 października 2008 roku odbył się wykład otwarty Zbigniewa Święcha na temat „Inicjatywy i dokonania naszych antenatów w dziele tworzenia Unii Narodów i budowania wspólnot europejskich na przestrzeni tysiąca lat”.

17. Dnia 16 lutego 2009 roku odbył się wykład otwarty Pana Posła do Parlamentu Europejskiego, dr. Mieczysława Janowskiego na temat „Czy Europa jest nasza?”.

18. Dnia 12 maja 2009 roku odbył się wykład otwarty Pani Poseł na Sejm RP dr Grażyny Gęsickiej na temat „Środki unijne dla Polski: dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze” .

19. Dnia 9 kwietnia 2010 roku odbył się wykład Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej na temat „Unia Europejska szansą dla młodych”.

20. Dnia 9 kwietnia 2010 roku odbył się wykład otwarty dr hab. Tadeusza Zycha na temat „Lokalność w zjednoczonej Europie. 20 lat odrodzonego samorządu w Tarnobrzegu”.

21. Dnia 12.05.2010 roku odbył się wykład otwarty mgr Krzysztofa Miklasa (dziennikarz), na temat „Problemy etyki dziennikarskiej w świecie współczesnych mediów”.

22. Dnia 2 czerwca 2010 roku odbył się wykład ks dr Jerzego Dąbka (Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego w Diecezji Sandomierskiej) na temat „Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów”.

23. Dnia 27 listopada 2010 roku odbył się wykład otwarty prof. dr hab. Stefana Pastuszka (członek Krajowej Rady Radiofonii  i  Telewizji) na temat „Rola mediów w procesie budowy demokratycznego państwa”.

24. Dnia 19 października 210 roku odbył się wykład otwarty prof. zw. dr hab. Stanisława Sudoła na temat „O niektórych ważnych problemach nauk w zarządzaniu”.

25. Dnia 4 listopada 2010 roku odbył się wykład otwarty dr hab. Janusz Cisek, prof. UJ, (Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w   Warszawie), na temat „Wojna Polsko-Sowiecka 1920”.

26. Dnia 5 maja 2011 roku odbył się wykład otwarty Pana Prof. dra hab. Zdzisława Bartkowicza na temat „Życie bez złości i agresji”.

27. Dnia 11 maja 2011 roku odbył się wykład otwarty Pana Prof. zw. dra hab. Raimo Pullata nt. na temat „Wybrane zagadnienia historii stosunków Estońsko – Polskich”.

28. Dnia 14 kwietnia 2011 roku odbył się wykład otwarty Pana Prof. dra hab. Mariusza Jędrzejki na temat „Dlaczego i gdzie dzieci „uciekają” rodzicom – u źródeł współczesnych zaburzeń wychowawczych”.

29. Dnia 17 maja 2012 roku odbył się wykład otwarty Pana prof. dr hab. Stanisława Sudoła na temat „O problemach przygotowywania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych w zakresie nauk o zarządzaniu”.

30. Dnia 15 maja 2012 roku odbył się wykład otwarty Pani prof. dr hab Józefy Hrynkiewicz na temat „Wartość rodziny i wyzwania stojące przed rodziną u progu współczesności”.

31. Dnia 8 maja 2012 roku odbył się wykład otwarty Pana prof. dr. hab. Kazimierza Górki na temat „Gospodarka nieformalna w Polsce”.

32. Dnia 28 maja 2012 roku odbył się wykład otwarty Pana prof. dr hab. Zdzisława Juliana Winnickiego na temat „Polsko-Białoruskie stosunki międzynarodowe”.

33. Dnia 24 maja 2013 roku odbył się wykład otwarty Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Łukacijewskiej na temat „Polska w UE- bieżąca sytuacja i pozycja”.

34. Dnia 15 maja 2014 roku odbył się wykład otwarty Pana Profesora dr. hab. Feliksa Kiryka na temat  „Uniwersytety dawniej i dziś”.

35. Dnia 30 kwietnia 2015 roku odbył się wykład otwarty Pana Janusza Ostapiuka Wiceministra Środowiska na temat „Gospodarka odpadami -wyzwania, oczekiwania, regulacje Polski i Unii Europejskiej”.

36. Dnia 25 maja 2015 roku odbył się wykład otwarty Pana mgra Piotra Mirowskiego na temat  „Współczesne problemy rachunkowości-cele i zadania na dziś”.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com