Oferty praktyk

Przydatne strony przy wyszukiwaniu ofert praktyk zagranicznych

 

 Szukając firmy zainteresowanej przyjęciem studenta na praktyki możesz skorzystać  z podanych niżej  informacji.

Bazy danych firm (posiadają  je niektóre uczelnie np. Uniwersytet Wrocławski)

Oferty praktyk na stronie  http://erasmusintern.org/  Jest to inicjatywa wspierająca poszukiwanie miejsc odbywania praktyk i staży.

Oferty praktyk na stronie http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/ Zamieszczane są tu oferty praktyk przesyłane do Narodowej Agencji  z zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, firm itp. Osoby zainteresowane daną ofertą powinny skontaktować się bezpośrednio ze wskazaną w niej osobą.

Oferty  praktyk na stronie http://www.leo-net.org  Inicjatywa sieci LEO-NET, które były beneficjentami zakończonego już programu Leonardo da Vinci, a który jest kontynuowany jako program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Więcej informacji bezpośrednio na stronie JOE+.

Oferty praktyk na stronie http://jobtrast.gr  Jest to strona grecka zawierająca oferty praktyk na terenie Grecji.

Oferty praktyk na stronie https://eurasmus.com/en/ Portal opracowany w ramach inicjatywy “Eurasmus”, na którym potencjalni „praktykodawcy” mogą zamieszczać oferty miejsc praktyk/staży dla studentów.

Oferty praktyk na stronie http://www.praxisnetwork.eu/ Na stronie znaleźć można oferty praktyk w europejskich instytucjach. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Oferty praktyk na stronie https://docs.google.com/document/d/1wp7ccUeHhDi3-v6KzRcWJ_APp6SZZRuZPVe-PDG7Z_g/edit?pref=2&pli=1#heading=h.efnxzjwutd8 Internship Offers 2016-2017- firma zajmująca się organizowaniem praktyk dla studentów w Europie. Posiada bogata ofertę dostępną pod wyżej zamieszczonym adresem.9Oferty praktyk na stronie http://www.animafestexperience.com/web/pl/praktyki_w_hiszpanii_info_erasmus.html Firma zajmująca się organizowaniem praktyk dla studentów na terenie Hiszpanii.

Oferty praktyk na stronie. http://www.ies-consulting.pl/ Firma oferuje płatne praktyki (wynagrodzenie między 200 – 400 EUR miesięcznie i/lub zakwaterowanie z wyżywieniem) na terenie Hiszpanii, Francji, Niemiec i Meksyku w różnych branżach.  Zajmuje się także organizowaniem projektów europejskich typu Erasmus+ i POWER.

Oferty praktyk na stronie http://www.animafestexperience.com/internships_abroad/. Strona zawiera ponad 1000 ofert z miejscami odbywania praktyk zagranicznych dla studentów.

Warto także przy wyborze miejsca praktyk wpisać w Google następujące hasła: Paragon Europe, Placement UK, Your International Training, Portal bab.la.

Jeżeli nie wiadomo, jak rozpocząć poszukiwania praktyki, można posłużyć się ankietami byłych stypendystów, którzy opisują, w jaki sposób znaleźli firmę, w której odbyli staż.  Można korzystać z wielu stron różnych Uczelni, które biorą udział w programie Erasmus+.  Istnieje także giełda informacji studentów Erasmusa+ na stornie http://www.erasmus.org.pl/gielda-informacji-studentow-erasmusa  W GISE zamieszczane są wypowiedzi studentów pochodzące z ankiety wypełnianej po powrocie ze stypendium Erasmusa+. Wpisując odpowiednie kryteria wyszukiwania, można sprawdzić, gdzie polscy studenci z różnych uczelni odbywali praktyki w ramach programu Erasmus+.

Pisząc mail do firmy należy pamiętać:

  • o zasadach programu ERASMUS+ (tutaj warto podać link do Narodowej Agencji programu w danym kraju: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm), co pozwoli firmie zdobyć szczegółowe informacje o zasadach realizacji programu,
  •  należy pytać  czy instytucja pokrywa koszty ubezpieczenia, zakwaterowania lub wyżywienia.  Istnieją oferty w  których student ma zagwarantowane od instytucji przyjmującej pokrycie wyżej wymienionych  kosztów.

Praktyka nie może być realizowana w:

  • instytucjach Unii Europejskiej,
  • instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
  • placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,
  • zagranicznych oddziałach polskich firm lub instytucji nie posiadających odrębnej osobowości prawnej.

Kraje uprawnione do uczestnictwa w programie Erasmus + w roku akademickim 2019/2020:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania.
  • Kraje spoza UE uczestniczące w programie: Islandia, Liechtenstein, Macedonia (FYROM), Norwegia, Turcja. Uczestnictwo tych państw w programie Erasmus+ jest uzależnione od podpisania dodatkowych, stosownych porozumień pomiędzy władzami krajowymi a Komisją Europejską.

 

Uwaga! Jakość ofert nie jest sprawdzana przez Komisję Europejską ani Uczelnię. Zamieszczenie oferty na danym portalu nie może być traktowane jako gwarancja rzetelności „praktykodawcy”. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ani następstwa nawiązania współpracy z instytucjami oferującymi praktyki.

loga_erasmusPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com