OLS

 

Wszyscy uczestnicy programu Erasmus+  zobowiązani są do przystąpienia do testu biegłości językowej w systemie wsparcia językowe online („Online Linguistic Support”- OLS). OLS jest dostępny pod adresem: http://www.erasmusplusols.eu/. Każdy zakwalifikowany student otrzyma nazwę użytkownika i hasło dostępu do platformy systemu wsparcia językowego online.  Test jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników programu Erasmus+, którzy wybrali jeden z 12 języków jako główny język mobilności. Kurs językowy jest dobrowolny, jednakże studentowi, którego znajomość języka została oceniona na poziomie B1 i niższym, system automatycznie przyznaje bezpłatną licencję na kurs językowy. Kursy języka niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i niderlandzkiego są dostępne na poziomach CEFR od A1 do C2. Kursy języka czeskiego, duńskiego, greckiego i szwedzkiego są oferowane na poziomie A1, natomiast języka portugalskiego można się uczyć do poziomu B2. Po ukończeniu kursu językowego, uczestnik może pobrać zaświadczenie o uczestnictwie.

Więcej informacji o OLS dostępnych jest na stronie http://erasmusplus.org.pl/online-linguistic-support/ w tym “Wskazówki dla studentów” i “Wskazówki dla uczelni”.

Poziom biegłości językowej: opis Europejskich poziomów biegłości językowej (CEFR) jest dostępny na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

poziom_bieglosci

Przewodnik OLS

WAŻNE

Przed wyjazdem student obowiązkowo wypełnia pierwszy test biegłości językowej.

Na zakończenie pobytu student wypełnia obowiązkowo drugi test biegłości językowej.

Nieuzupełnienie testów skutkuje brakiem możliwości zaliczenia mobilności.

 

 

Osobą do kontaktu w sprawie OLS jest pani mgr Swietłana Siudzińska, kontakt: 600180951

loga_erasmusPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com