Akty prawne

Statut Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

tekst jednolity Statutu PUZ w Tarnobrzegu 2020

uchwała Senatu nr 3-2020

Statut PUZ w Tarnobrzegu-z dnia 17.09.2019


Uchwała nr 50/2020 Senatu PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie strategii Uczelni na lata 2021-2025

uchwała Senatu nr 50-2020

Załącznik do uchwały nr 50/2020 Senatu PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie strategii Uczelni na lata 2021-2025

Strategia PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata 2021-2025

_______________________________________________________________________

Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Zarządzenie Rektora nr 95-2019


Regulamin zatrudniania nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

regulamin zatrudniania nauczycieli akademickichPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com