Infrastruktura dydaktyczna

     Uczelnia posiada własną infrastrukturę administracyjno-dydaktyczną. Obiekty Uczelni zlokalizowane są w centrum miasta przy ulicy Sienkiewicza 50 oraz ulicy Wyszyńskiego 10. Zajęcia realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej jakości systemy audiowizualne. Własna biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem, obejmującym pozycje przede wszystkim związane z kierunkami kształcenia realizowanymi na naszej Uczelni. W zbiorach tych znajdują się również specjalistyczne czasopisma krajowe i zagraniczne. Biblioteka funkcjonuje na bazie systemu bibliotecznego. Studenci mają możliwość korzystania z katalogu bibliotecznego oraz składania zamówień poprzez Internet

IMG_0536WyszynskiegoIMG_6918IMG_6914PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com