Koło Naukowe "GLOBTROTTER"

                                                                                                                                                                                                             

Travel around the worldTravel around the worldTravel around the worldTravel around the world

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA NAUKOWEGO

Koło Naukowe „Globtrotter” zrzesza studentów od 8 stycznia 2015 r. Celem Koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy członków Koła o turystyce, hotelarstwie, rekreacji, gastronomii, geografii turystycznej, marketingu usług turystycznych, zarządzania logistycznego w turystyce oraz z zakresu zarządzania jakością w turystyce.

Opiekun naukowy Koła: dr Joanna Sepioło

ROK AKADEMICKI 2020/2021

grudzień 2020 – publikacja w monografii pt.: Administracja, organizacja i zarządzanie w aspekcie kooperacji lokalnego rynku” Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach:
1. Prognozowanie mikro i makro otoczenia w turbulentnym otoczeniu,
2. Rynek pracy i sytuacja zawodowa wśród pokolenia Y,
3. Proces komunikacji w instytucji publicznej oraz najczęstsze bariery obniżające jego jakość,
4. Innowacyjność gospodarki w dobie Internetu,
5. Innowacyjne metody zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem,
6. Rola zespołu projektowego w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi,
7. Zjawisko mobbingu w organizacjach administracji,
8. Motywowanie pracowników, jako istotny element zarządzania organizacją,
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach,
10. Motywowanie pracowników jako wyzwanie zarządzania w organizacjach administracji,
11. Zaufanie w zespole jako determinanta skuteczności zarządzania przedsiębiorstwem,
12. uwarunkowania kształtujące proces komunikacji w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w Sandomierzu.

23.12.2020 – spotkanie wigilijne on-line dla członków koła

ROK AKADEMICKI 2019/2020
25-27.02.2020 – promocja kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych podczas Dni Otwartych Uczelni

grudzień 2019 – publikacja artykułów studentów w Zeszytach studenckich, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach:
1. Struktura rynku pracy oraz bezrobocia. Analiza na podstawie powiatu tarnobrzeskiego w latach 2010 – 2016.
2. Inwestycje oraz efekt ekonomiczny rozwoju turystyki w mieście Tarnobrzeg.

ROK AKADEMICKI 2018/2019
 30 – 31.05.2019 – wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Uczelni:
1. „Sytuacja ekonomiczna sektora MŚP w powiecie tarnobrzeskim”,
2. „Potencjał ekonomii społecznej – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w powiecie tarnobrzeskim”,
3. „Biznes plan jako narzędzie – żywy organizm zarządzania przedsiębiorstwem”‚
4. „Bezrobocie – przyczyny i skutki w powiecie tarnobrzeskim”.
 Publikacja w monografii: Człowiek – Gospodarka – Ekonomia. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. M. Kołecka, J. Sepioło, wyd. WSE Stalowa Wola, 2019 r.: Badanie jakości usług i poziomu zadowolenia klientów firm ubezpieczeniowych w Tarnobrzegu.
15.03.2019 – udział członków Koła w certyfikowanym szkoleniu pt.: „Szkolenie Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”
 
ROK AKADEMICKI 2016/2017
 
20 – 22.04.2017 r. – wygłoszenie referatu podczas II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych w PWSZ w Nowym Sączu i publikacja pokonferencyjna:
„Wykorzystanie BI we współczesnej turystyce”.
15.11. 2016 r. wygłoszenie referatów podczas Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki” zorganizowanej w PWSZ w Tarnobrzegu i publikacja pokonferencyjna:
1. „Wpływ geometrii na gospodarkę regionu”.
2. „Wykorzystanie potencjału pokopalnianego a rozwój gospodarki turystycznej w powiecie tarnobrzeskim”.
3. „Nordic walking jako jedna z aktywnych form rekreacji mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego”.

 
ROK AKADEMICKI 2015/2016
 
czerwiec 2016 r. – publikacja artykułów w Interdyscyplinarnych Zeszytach Naukowych:
1. „Innowacje i ekologia jako szansa rozwoju bazy noclegowej.”
2. „Wpływ popytu na efekt kalendarzowy w sektorze hotelarskim.”
3. „Metody przekształceń mikroregionu w komplementarny rynek turystyczny.”
21 – 23.04.2016 r. – I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych – PWSZ Nowy Sącz, publikacja artykułów:
1. „Uczestnictwo młodzieży w formach turystyki kwalifikowanej w powiecie tarnobrzeskim.”
2. „Muzea na świeżym powietrzu jako ponadczasowa atrakcja turystyczna regionu.”
3. „Wsparcie funduszy Unii Europejskiej w rozwój turystyki w województwie świętokrzyskim.”

4 – 6.12.2015 r. – udział w XIII Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych pt. „Polskie miasta i regiony – konkurencyjne?” –  PWSZ Nowy Sącz
oraz wygłoszenie referatów:
1. „Promocja i rozwój Białki Tatrzańskiej poprzez wykorzystanie walorów antropogenicznych.”

2. „Inwestycja w turystykę jako element determinujący rozwój gospodarczy miasto Sandomierz.”
 
ROK AKADEMICKI 2014/2015
 
08.06.2015 r. – zgłoszenie do publikacji artykułu – Konferencja „Człowiek w obliczu cierpienia”, PWSZ Oświęcim
29.05.2015 r. – wygłoszenie 1 referatu podczas Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Nowe Media: technologia, kultura, sztuka” zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku
11.06.2015 r. -zgłoszenie do publikacji artykułu – Konferencja Naukowa „Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych”, Uniwersytet Szczeciński
21.05.2015 r. – wygłoszenie 1 referatu podczas VII Studenckiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
09.05.2015 r.  – wygłoszenie 1 referatu na Konferencji Naukowej „Społeczna odpowiedzialność biznesu II” zorganizowanej przez Staropolską Szkołę Wyższą w Myślenicach
27.02 – 01.03.2015 r. – uczestnictwo członków koła w  Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu
 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com