Koło Naukowe GOMPHOSIS

Opiekun naukowy Koła: dr n. med. Karolina Kosek – Hoehne

                                                                                                                                                                                                              

 

Działalność Koła Naukowego GOMPHOSIS
  • Cele i przedmiot działalności Koła
  1. Rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską z zakresu nauk medycznych i pielęgniarstwa.
  2. Pomoc w organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowych z dziedziny pielęgniarstwa.
  3. Doskonalenie umiejętności pielęgniarskich i aktualizowanie wiedzy medycznej.
  4. Współpraca z innymi organizacjami naukowymi
  5. Upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów.
  6. Promowanie Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz kierunku pielęgniarstwo.

Rok akademicki 2019/2020
29 kwietnia 2020 r. członkowie Koła wzięli udział w warsztatach na temat pisania prac oraz tekstów naukowych

kwiecień 2020 r. przeprowadzenie akcji profilaktycznej pt. „Higiena jamy ustnej – czy wiedza idzie w parze z praktyką?”

listopada 2019 r. oprowadzenie przedszkolaków po pracowniach umiejętności pielęgniarskich i ratownictwa medycznego i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej

Rok akademicki 2018/2019

31 maja 2019 r. wygłoszenie referatów podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”:
1) Niesteroidowe leki przeciwzapalne – najczęściej stosowane leki bez recepty.
2) Ryzyko zawodowe związane z zakażeniem drogą krwiopochodną wśród pielęgniarek w woj. świętokrzyskim i podkarpackim.
3) Wpływ agresywnych zachowań pacjentów na pracę pielęgniarek w Polsce.

30-31 maja 2019 r. wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1. Agresja pacjentów wobec pielęgniarek w Polsce.

23 lutego 2019 r. członkowie Koła mieli możliwość oglądania wystawy „BODY WORLDS” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jest to jedna z najliczniej odwiedzanych na świecie wystaw naukowych autorstwa prof. Gunthera von Hagensa. Ekspozycja opowiada o złożoności i kruchości ludzkiego ciała, zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia z zachowaniem witalności i pełni sił. Dostarcza wiedzy nie tylko na temat anatomii i fizjologii człowieka, przedstawia także powikłania wielu chorób cywilizacyjnych. Prawdziwe ludzkie ciała „plastynaty” pozwalają na szczegółowe poznanie ludzkiego organizmu od poczęcia, aż do starości. Oglądanie wystawy przypominało poruszanie się po trójwymiarowym atlasie i było fascynującą lekcją i doświadczeniem dla studentów pielęgniarstwa. Wyjazd był nagrodą dla członków Koła, za wybitne osiągnięcia naukowe i duże zaangażowanie w pracę na rzecz Koła.

Rok akademicki 2017/2018
 18 maja 2018 r.
Wygłoszenie 3 referatów podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”, WSIiZ Kielnarowa:
– „Korytarze życia” – czy wiedza oraz zachowanie kierowców świadków wypadków ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa?” – I miejsce w konkursie na najlepszy referat w panelu Bezpieczeństwo, Prawo, Poli
tyka.

„Suplementy diety plagą naszych czasów”.

– „Otyłość jako choroba metaboliczna, która zyskała miano epidemii”.

1-3 grudzień 2017 roku
Wygłoszenie 4 referatów podczas Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodniczych i Medycznych w Lublinie w dniach:
–  „Wpływ metali ciężkich znajdujących się w dymie tytoniowym na organizm człowieka”.
– „Probiotyki w diecie studentów – hit czy kit?”.
– „Świadomi – wybór suplementów jako nowy trend”.
– „Zdrowie – czy potrafimy o siebie dbać”.
 
Rok akademicki 2016/2017
 26.05.2017 r.
Przedstawienie prezentacji związanej z edukacją zdrowotną podczas Konferencji Naukowej pt.: „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” zorganizowanej w Kielnarowej.
 09.04.2017 r.
Udział w Kiermaszu Zdrowia i Urody zorganizowanego w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.
 kwiecień 2017 r.
Zorganizowanie spotkań edukacyjnych na temat pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu i Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnobrzegu.
 kwiecień 2017 r.
Zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu dotyczących zwiastunów chorób: cukrzycy, zawału serca, udaru mózgu, choroby Parkinsona i Alzheimera.

15.11.2016 r.
Wygłoszenie 2 referatów podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki”, zorganizowanej na terenie Uczelni:

  1. Zagrożenia płynące z metali ciężkich ze szczególnym zwróceniem uwagi na rtęć.
  2. Edukacja rodziny z chorobą Parkinsona jako krok ku lepszej jakości życia chorego.  

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com