Koło Naukowe Marketing & Quality Praxis

                                                                                                                                                                                                                    

 

Koło Naukowe „Marketing & Quality Praxis” zostało założone 12 marca 2012 r.  Koło tworzy grupa osób aktywnych, zainteresowanych problematyką z zakresu marketingu, logistyki i zarządzania jakością. Zaangażowanie w rozwój naukowo – badawczy oraz współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami naukowymi to perspektywa odnalezienia się w przyszłości na wymagającym rynku pracy. wyznaczone cele naukowe i organizacyjne członkowie Koła realizują poprzez udział w licznych konferencjach, wykładach otwartych, warsztatach i szkoleniach.

 

Koło Naukowe „Marketing & Quality Praxis” zrealizowało następujące zadania:

 

Rok akademicki 2018/2019
30-31.05.2019 r.
Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1.
Sukces firm rodzinnych w Polsce na przykładzie firmy INGLOT Sp. z o.o.
2.
Ekonomiczne i społeczne determinanty funkcjonowania gmin (na przykładzie Gminy Grębów)udział członków koła w seminariach otwartych:
18.10.2018 – Jakość usług banków spółdzielczych na lokalnym rynku – modele i narzędzia ich pomiaru oraz opisu.
08.11.2018 – Przedsiębiorczość w świetle badań naukowych.
20.11.2018 – Uberyzacja usług. Koncepcja przygotowania do prac badawczych.
05.12.2018 – Badania naukowe – ujęcie ilościowe i jakościowe. Dobór i analiza danych empirycznych oraz ich prezentacja w publikacji naukowej.
12.12.2019 – Źródła informacji – metody badań w ekonomii społecznej oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem i JST.
Rok akademicki 2017/2018
współorganizowanie przedsięwzięcia pt.: SOS Matura – V edycja w PWSZ w Tarnobrzegu w dniach: 16.02, 23.02, 02.03, 09.03, 16.03, 23.03, 06.04, 13.04.2018 roku,
współorganizowanie przedsięwzięcia pt.: AKADEMIA MATURZYSTY – VI edycja w PWSZ w Tarnobrzegu w dniach: 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03, 21.03. 2018 roku,
udział w wykładzie i warsztatach : „Wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie konta na platformie PUE-ZUS” – 15.03.2018 r.
 współorganizowanie przedsięwzięcia pt.: AKADEMIA MENEDŻERA I FINANSISTY w PWSZ w Tarnobrzegu w dniu 10.04.2018 roku,
udział w warsztatach pt.: „Merytoryczne założenia przygotowania artykułów naukowych. Zagadnienia teoretyczne” – 10.04.2018 roku,
współorganizowanie przedsięwzięcia pt.: Wypełnij PIT z Uczelnią w PWSZ w Tarnobrzegu w dniach: 18.04, 25.04.2018 roku,
udział w szkoleniu pt.: „Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej” – 30.05.2018 roku,
udział w szkoleniu pt.: „Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze Ekonomii Społecznej” – 06.06.2018 roku,
udział w szkoleniu pt.: „Marketing” – w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów – 07.06.2018 roku,
udział w warsztatach pt.: „Jakość usług bankowych na lokalnym rynku” – 15.06.2018 roku,
udział w szkoleniu pt.: „Pisanie biznesplanów” – 28.09.2018 roku.
Rok akademicki 2016/2017
Udział członków Koła w II edycji Akademii Gastronomii i Sztuki Kulinarnej zorganizowanej 25.10.2016 r. w PWSZ w Tarnobrzegu.
Wygłoszenie referatów podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Współczesność i przyszłość. Interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki” zorganizowanej 15.11.2016 r. w PWSZ w Tarnobrzegu:
1. Finansowe i społeczno – gospodarcze determinanty rozwoju Stalowej Woli” – publikacja pokonferencyjna.
2. „Zmiany społeczno – gospodarcze w Stalowej Woli.

3. „Zmiany społeczno – gospodarcze w mieście Tarnobrzeg w latach 2010 – 2014.
4. „Rola coachingu i coacha w rozwoju osobistym człowieka.
5. „Zmiany społeczno – gospodarcze w Sandomierzu w latach 2010 – 2014.”
Udział w warsztatach biznesowych pt. Śniadanie Kubka Biznesu – od kreatywności do przedsiębiorczości, zorganizowanych 01.02.2017 r. w PWSZ w Tarnobrzegu.
Udział członków Koła w warsztatach zorganizowanych na terenie Uczelni:
– 17.01.2017 r. warsztaty pt. Oczekiwania pracodawców, wymogi XXI w.
– 18.01.2017 r. warsztaty pt. Zatrudnienie w Unii Europejskiej.
–  25.01.2017 r. warsztaty pt. Autoprezentacja.
– 01.02.2017 r. warsztaty biznesowe „Śniadanie kubka Biznesu pt. Od kreatywności do przedsiębiorczości”.
–  04.04.2017 r. warsztaty pt. Merytoryczne założenia przygotowania artykułów popularno – naukowych i prezentacji. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
– 11.04.2017 r. warsztaty pt. Koszty, ubezpieczenia i systemy BI wspomagające procesy decyzyjne podmiotów i JST.
– 17.10.2017 r. warsztaty z firmą LAYCONET pt. „Small Business – praktyczne wskazówki prowadzenie własnej działalnosci gospodarczej”.
– 27.10.2017 r. wykład i warsztaty pt. „ZUS wsparcie instytucjonalne biznesu”.
– 10.11.2017 r. warsztaty z firmą LAYCONET pt. Marketing sieciowy i techniki sprzedaży”.
 Rok akademicki 2015/2016
Udział członków koła w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków „Pollognus 2015” – PWSZ Wałbrzych 12 – 13.11.2015 r.
Wygłoszenie referatów i publikacja:
1. „Problematyka przewozu towarów niebezpiecznych transportem samochodowym.”
Rok akademicki 2014/2015
Udział członków Koła w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw Unii Europejskiej” – PWSZ Tarnobrzeg 17.04.2015 r.
Publikacja pokonferencyjna:
1. „Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy w przedsiębiorstwie.”
2. „Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez organ podatkowy.”
3. „Analiza funkcjonowania i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).”
Wygłoszenie dwóch referatów przez członków Koła podczas VII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” – WSIiZ Kilenarowa k/ Rzeszowa 21.05.2015 r.
Wygłoszenie referatów przez członków Koła podczas Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Nowe Media. Technologia – Kultura – Sztuka” – PWSZ Sanok 29.05.2015 r.
Rok akademicki 2013/2014
30.05.2014 r.
Wygłoszenie dwóch referatów przez członków Koła podczas I Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: Dziecko w świecie nowych mediów – PWSZ Sanok:
1. „Wpływ nowych mediów na kreatywność dzieci.”
2. „Relacje: nowe media, a osobowość dziecka na przykładzie badanych z Województwa Podkarpackiego.”
23.05.2014 r.
Prezentacja dwóch referatów podczas VI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji pt.: Nauka i pasja kluczem do sukcesu – WSIiZ Kielnarowa k/ Rzeszowa:

 1. „Wieloaspektowe, interaktywne działania Koła Naukowego Marketing & Quality Praxis.”
 2. „Prawo o szkolnictwie wyższym – wybrane aspekty studiowania na dwóch kierunkach.”

10.04.2014 r.
Udział członków Koła w V Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych pt.: Wyzwania XXI wieku – Człowiek, Kultura, Nauka, Postęp zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego  w  Tarnobrzegu:
Referaty:

 1. „Uwarunkowania prawne w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.”
 2. „Kompleksowe ujęcie zarządzania jakością.”
 3. „Znaczenie CRS w budowaniu wizerunku organizacji.”
 4. „Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach rynkowych na przykładzie zakładów mięsnych „Smak – Górno”.”
 5. „Wpływ trendów demograficznych na poziom i stopień bezrobocia w województwie podkarpackim.”
 6. „Franczyza jako technika wspierania działalności gospodarczej na przykładzie McDonald.”
 7. „Uwarunkowania zatrudnienia oraz sposoby przeciwdziałania bezrobociu w dobie kryzysu.”

09.04.2014 r.
Udział członków Koła w Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. Konsument XXI w. – myślę i kupuję  – PWSZ Tarnów

10.01.2014 r.
Publikacja trzech artykułów naukowych w monografii naukowej – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach:

 1. „Uwarunkowania zatrudnienia oraz sposoby przeciwdziałania bezrobociu w dobie kryzysu.”
 2. „Rola ubezpieczeń w przedsiębiorstwach o charakterze turystycznym.”
 3. „Źródła finansowania MŚP w Polsce oraz województwie podkarpackim”

 13.10.2013 r.
Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo w dobie kryzysu, zorganizowanej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu we współpracy z Wołyńskim Narodowym Uniwersytetem w Łucku.
Referat: „Uwarunkowania bezpieczeństwa zatrudnienia w dobie kryzysu.”

Rok akademicki 2012/2013
Udział członków Koła w IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Człowiek, Wiedza, Gospodarka, Ekologia”” – 11.04.2013 r.
Członkowie Koła wygłosili następujące referaty:
– „Poziom i stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990 – 2000”,
–  „Instrumenty promocji we współczesnej firmie”,
–  „Problem bezrobocia we współczesnym świecie,
–  „Istota i rola instrumentów promocji w aspekcie sprzedaży”.
Udział członków Koła w V Międzynarodowej Konferencji Studenckiej pt. „Produkt markowy w turystyce”  WSETiNS w Myślenicach – 25.05.2013 r.
Członkowie Koła wygłosili następujące referaty:
– „Porównianie ofert turystycznych miast Tarnobrzega i Sandomierza”,
– „Śladami Ojca Mateusza – szlak tematyczny Sandomierza atrakcją dla turystów.
Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Finanse publiczne w Polsce – teoria
i praktyka”  WSH w Radomiu – 10.07.2013 r.
– „Wpływ środków unijnych na rozwój społeczno – gospodarczy państwa”.
Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Fundusze i instrumenty finansowe szansą na rozwój”  WSH w Radomiu – 30.09.2013 r.
– „Wpływ programów Unii Europejskiej na rozwój polskiej przedsiębiorczości.”

 

Rok akademicki 2011/2012
Organizacja i aktywny udział członków Koła w III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych „Wyzwania XXI wieku – Przyroda, Technika, Człowiek” – 19.04.2012 r.
Program III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych był realizowany w czterech sekcjach (Człowiek wobec wyzwań współczesnego świata, Miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, Edukacja, Kultura, Zdrowie oraz Psychologiczno-pedagogiczne aspekty życia człowieka). Udział w kolejnej cyklicznie organizowanej konferencji pozwolił młodym naukowcom zaprezentować wyniki swoich badań oraz rozwinąć współpracę pomiędzy uczestnikami. Na Sesję przybyło ok. 120 uczestników z różnych ośrodków akademickich z kraju, a także z zagranicy.
Członkowie Koła wygłosili następujące referaty:
– „Rola marketingu we współczesnej firmie”,
– „Zachowania konsumenta na rynku”,
– „Partnerstwo w łańcuchach dostaw”.
Prace i referaty przygotowane przez studentów będą opublikowane w recenzowanej publikacji.
Udział członków Koła w I Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Zgromadzenia publiczne: aspekt administracyjnoprawny i społeczny”. Konferencja odbyła się 25.04.2012 r. w Rzeszowie i została zorganizowana przez Podkarpacki Sejmik Studencki oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego celem propagowania wśród studentów wiedzy na temat zgromadzeń publicznych, ich aspektów administracyjno-prawnych oraz społecznych.
Udział członków Koła w otwartym wykładzie wygłoszonym w naszej Uczelni w dniu 15.05.2012 r. przez prof. dr hab. Józefę Hrynkiewicz pt. „Wartość rodziny i wyzwania stojące przed rodziną u progu współczesności” .
Udział członków Koła w warsztatach i certyfikowanych szkoleniach, konkursach, których celem było poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Studenci najczęściej uczestniczyli w certyfikowanych szkoleniach: „Innowacyjne metody pozyskiwania klientów z wykorzystaniem internetu” (29 listopada 2011 r.); „Standardy jakości ISO 9001 jako narzędzie innowacyjności organizacji” (25 czerwca 2012 r.). Dużym zainteresowaniem wśród członków Koła cieszyły się warsztaty organizowane w ramach zadania nr 3 projektu pt. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim” oraz projekt SPIN PROMOTOR organizowany przez Uniwersytet Rzeszowski, a także seminarium pt. „PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ” – (23 listopada 2011r.).
Członkowie Koła poza działalnością naukową promują Uczelnię i propagują zdrowy styl życia poprzez uczestnictwo i rywalizację w zawodach sportowych zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym:


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com