Koło Naukowe Patologii Społecznej i Profilaktyki

                                                                                                                                                                                                           

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

Opiekun naukowy Koła: dr Józef Rejman

 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

25-27.02.2020
udział w Dniach Otwartych Uczelni – promowanie kierunku pedagogika i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz działalności Koła

ROK AKADEMICKI 2018/2019

30 – 31.05.2019
Wygłoszenie referatów podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „Horyzont zmian i prognoz gospodarczych oraz przeobrażeń społecznych globalizującego się świata” zorganizowanej w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu:
1. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań poczucia bezpieczeństwa. Na podstawie zwiadu badawczego w Zawichoście.
2. Terroryzm a fundamentalizm religijny na przykładzie islamu.

14.12.2018 r.
Wyjazd badawczy do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście. Przeprowadzenie badań na terenie Zawichostu wśród mieszkańców na temat ich poczucia bezpieczeństwa w związku z sąsiadującym  Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym.

ROK AKADEMICKI 2017/2018

udział członków Koła w dyskusjach otwartych i przedstawienie prezentacji profilaktycznych na temat:
– „Uzależnienie od odżywiania – anoreksja i bulimia”.
– „Autoagresja i przemoc rodziców wobec dzieci”.
– „Rozwody – wpływ na rozwój dzieci i młodzieży”.

09 – 11.05.2018
udział w II Ogólnopolskim Zjeździe Kół Nauk Psychologicznych zorganizowanym w  SWPS w Katowicach i przedstawienie prezentacji na temat działalności Koła.

ROK AKADEMICKI 2016/2017

12 – 13.06.2017
Wyjazd badawczy do Iwonicza Zdroju oraz Jabłonek w celu przeprowadzenia badań pt. „Poczucie bezpieczeństwa kuracjuszy w podkarpackich uzdrowiskach”. 06 – 07.05.2017
Udział w I ogólnopolskim Zjeździe Kół Nauk Psychologicznych w Krakowie
.

15.11.2016
Wygłoszenie referatów przez członków koła podczas Konferencji Naukowej pt. Współczesność i przyszłość. interdyscyplinarne aspekty zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i gospodarki, zorganizowanej w PWSZ w Tarnobrzegu z okazji 15-lecia Uczelni.
1.  „Decyzje skazanych podjęcia nauki w Zakładzie Karnym i jej ocena”.
2. „Propozycja skazanych wzbogacenia programu szkolnego, a uzyskiwane wyniki w nauce”.

ROK AKADEMICKI 2015/2016

22-24.05.2016
Wyjazd badawczy do Nysy.
Członkowie Koła Naukowego Patologii Społecznej i Profilaktyki wraz z opiekunem  podczas wyjazdu naukowego odwiedzili Zakład Karny oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Nysie, a także Komisariat Policji w Głuchołazach. Celem wyjazdu było:
– poznanie specyfiki  postępowania  resocjalizacyjnego ze skazanymi  młodocianymi oraz zagrożeń przez nich stwarzanych w Zakładzie Karnym,
– przeprowadzenie  badania  (z wykorzystaniem sondażu diagnostycznego), którego celem było ustalenie motywów podjęcia  nauki szkolnej oraz stopnia  akceptacji przez skazanych procesu dydaktyczno – wychowawczego,
– zapoznanie się z organizacją pracy opiekuńczo-wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
– przeprowadzenie zwiadu badawczego mającego na celu poznanie warunków i dostępnych w placówce materiałów pod kątem ich przydatności do badań empirycznych,
– poznanie specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa i przestępczości na pograniczu polsko-czeskim oraz ważniejszych czynników patogennych panujących w mieście Głuchołazy.

20.05.2016
Wygłoszenie 2 referatów podczas Konferencji Naukowej pt. „Wpływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej. Polityka, rodzina, przestępczość”, zorganizowanej 20.05.2016 roku przez UMCS w Lublinie i publikacja artykułów.
1. „Bogactwo a patologia”.
2. „Konsekwencje nieobecności rodziców dla psychospołecznego rozwoju dziecka”.

22.04.2016
Publikacja pokonferencyjna – PWSZ Sanok
1. „Przedszkole a rozwój dziecka”.
2. „Konsekwencje nieobecności rodziców dla psychospołecznego rozwoju dziecka”.
3. „Eurosieroctwo – problem współczesnych rodzin. skutki migracji zarobkowej”.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com