Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

                                                                                                                                                                          
Kontakt: sknbw@interia.pl
25

„Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego” Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zostało założone 2 kwietnia 2014 r. przez studentów I roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jako swój cel postawiło poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, wspieranie wszelkich działań z nim związanych, inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym oraz dziedzinach pokrewnych. Koło podjęło swoją pracę, gdyż każdy z członków jest świadomy i przekonany, że poszerzanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa nigdy się nie kończy i mamy z nim do czynienia w każdej dziedzinie życia codziennego. Pragnie również poprzez swoją działalność poszerzać horyzonty studentów. Chcemy aby każdy człowiek czuł się bezpiecznie i mógł się realizować w swoich dążeniach. Wszystkie te postanowienia i cele pragniemy osiągać m.in. poprzez prowadzenia własnych badań, udział w konferencjach naukowych i sympozjach, współpracę z różnymi instytucjami związanymi z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem (Komendy Policji, Straże Pożarne i wiele innych) w celu wymiany własnych doświadczeń oraz pomysłów. Członkowie koła realizują się także w pracach na rzecz innych kół. Pragniemy dzielić się efektami pracy i swoim doświadczeniem. Wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Rok akademicki 2017/2018

24 – 26.06.2018 r.
Udział członka Koła w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej NATCON pt.: Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, i publikacja pokonferencyjna:
– Działania grupy specjalistycznej Straży Pożarnej, grupa wodno – nurkowa.

11.05.2018 r.
wyjazd badawczy do Bazy Nurkowej przy Jeziorze Tarnobrzeskim, zapoznanie się ze specyfiką służby strażaków płetwonurków – SGRWN Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.
08.02.2018 r.
udział w warsztatach z łączności bezprzewodowej oraz w pokazie sprzętu (nawiązywanie łączności, przejście na częstotliwość awaryjną, nadanie meldunku), PWSZ Tarnobrzeg.

 24.01.2018 r.
udział w dyskusji otwartej na temat profilowania sprawców, po projekcji filmu pt.: Seryjni Mordercy, PWSZ Tarnobrzeg.

Rok akademicki 2016/2017
16-17.12.2016
Szkolenie strzeleckie członków koła na Strzelnicy LOK w Tarnobrzegu
 
10.06.2016
Udział członków Koła w Dniach Otwartych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
20.05.2016
Udział w VIII Konferencji Naukowej „Nauka i Pasja Kluczem do Sukcesu” i wygłoszenie referatu:

„Rola Policji i Straży Granicznej w przeciwdziałaniu terroryzmowi.”
06.05.2016
Udział członków koła w Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo Unii Europejskiej, zorganizowanej przez uniwersytet Opolski i wygłoszenie referatu, publikacja pokonferencyjna

„Zarządzanie kryzysowe a funkcjonowanie Straży Granicznej.”
 Rok akademicki 2015/2016
16.05.2016
Turniej strzelecki
WP_20160516_10_32_41_Pro WP_20160516_11_25_54_Pro WP_20160516_12_14_02_Pro WP_20160516_11_18_23_Pro
28.04.2016
Wizyta na strzelnicy sportowej w Stalowej Woli
 WP_20160428_10_12_24_Pro
01.12.2015
Pokaz militariów
WP_20151201_12_28_08_Pro WP_20151201_12_33_18_Pro
 Rok akademicki 2014/2015
 01.06.2015
Udział w Happeningu Profilaktycznym zorganizowanym przez MKP w Tarnobrzegu.
WP_20150601_13_47_18_Pro WP_20150601_13_50_15_Pro WP_20150601_14_51_07_Pro
 21.05.2015
Udział członków Koła w VII Studenckiej Konferencji „Nauka i Pasja Kluczem do Sukcesu” – WSIiZ Rzeszów.
Wygłoszone referaty i publikacja:
1. „Państwo Islamskie jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego.”
2. „Ataki Spoofing ASP.”
3. „Ochrona prawna kobiet w ciąży.”
18.05.2015
Zorganizowanie na strzelnicy LOK w Tarnobrzegu Turnieju Strzelectwa dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
.
17.04.2015
Podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.  „Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość, bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw w Unii Europejskiej zorganizowanej w naszej Uczelni, członkowie koła zaprezentowali 8 referatów:
1. „
Procedura niebieskiej karty w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.”
2. „Droga Polski od Układu Warszawskiego do NATO.”
3. „Pojęcie i sposoby zabezpieczania obiektów infrastruktury krytycznej.”
4. „Rola i zadania CBŚ w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.”

5. „Formy i zakres przeciwdziałania cyberprzestępczości.”
6. „Stosunek prawa polskiego i bezpieczeństwa do osób bezpaństwowych.”
7. „Pościgi transgraniczne.”
8. „Bezpieczeństwo narodowe RP a zagrożenie ze strony wojny hybrydowej.
13.01.2015
Udział w III Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach i wygłoszenie 1 referatu:
„Zagrożenia ze strony uchodźców.
12 i 19.12.2014
U
dział członków koła w kursie topograficznym.

h004
21.11.2014
Udział w Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem – uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i systemowe” i wygłoszenie 4 referatów:
Paulina Dobrowolska, Żaneta Maciejewska: Straż Graniczna a zarządzanie kryzysowe,

Barbara Ślusarz, Adrian Bolko, Żaneta Maciejewska: Socjotechniki wykorzystywane w pracy operacyjnej detektywa,
„Polska a europejski system ochrony praw człowieka.”
„Policja a jej działalność.
 Rok akademicki 2013/2014
W ramach działalności zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem, strukturą oraz wyposażeniem Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz Miejskiej Komendy Policji, z którą udało nam się nawiązać współpracę. W części teoretycznej naszej działalności zapoznaliśmy się z działalnością EMSY, zasadami wojennymi głoszonymi przez chińskiego filozofa Sun Tsu oraz historią GROM-u. Uczestniczyliśmy w akcji społecznej „Głos Profilaktyki” organizowanej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu oraz w pokazie grupy rekonstrukcyjnej podczas Militariady w Nowej Dębie.
15.06.2014
Grupa członków naszego koła udała się do Nowej Dęby na Militariadę. Kwestie związane z wojskiem mieszczą się w ramach naszych zainteresowań, dlatego wydarzenie to było dla nas ciekawym doświadczeniem. Zapoznaliśmy się ze sprzętem wojskowym, zobaczyliśmy pojazdy pancerne. Największe wrażenie wywarła na nas rekonstrukcja Bitwy Pancernej pod Studziankami.
1 3
14.06.2014
Nasza aktywność została doceniona, nawiązaliśmy współpracę z Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu przy organizacji wydarzenia „Głos profilaktyki”, które miało miejsce 14 czerwca 2014 roku na Placu Surowieckiego w Tarnobrzegu. Akcja ta skierowana była głównie do młodych ludzi i miała na celu promowanie profilaktyki uzależnień.
14.06.2014
Wyjście do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
27.05.2014
– Projekcja filmu pt.: „The Art of War Sun Tsu”. i dyskusja naukowa.
Tym razem mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych informacji dotyczących sztuki wojny, zasad wojny na podstawie tez chińskiego filozofa Sun Tsu.
– Projekcja filmu dotyczącego jednej z najlepszych Jednostek Wojskowych na świecie a mianowicie GROM-u im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej.
Należy dodać, że jest to formacja powstała w Polsce, owocnie i prężnie działająca od lat 90 – tych na terenie naszego kraju i poza jego granicami.
13.05.2014
Wyjście do Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

Podczas wizyty członkowie koła pod przewodnictwem aspiranta sztabowego Andrzeja Barnasia z Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii zapoznali się z historią formacji jaką jest Policja. Spotkaliśmy się z miłym przyjęciem i wszelkimi chęciami do współpracy.
25.04.2014
Spotkanie w ramach koła dotyczące informacji na temat EMSY (European Maritime Safety Agency –  Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego).
11.04.2014
Spotkanie z Ryszardem Kędzierskim na temat funkcjonowania firm ochroniarskich.
1  


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com