Rekrutacja

IV Edycja projektu

Rekrutacja praktykantów

Regulamin rekrutacji praktykantów

Załącznik nr 1 – wniosek studenta o udział w projekcie

Rekrutacja instytucji/zakładów pracy

Regulamin rekrutacji wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

 Załącznik nr 1 a – krótki opis projektu

 Załącznik nr 1b – obowiązki zakładowego opiekuna praktyk zawodowych

Załącznik nr 2 – umowa Uczelni z zakładem pracy o odbywaniu praktyki zawodowej przez studentów Uczelni w ramach projektu

Załącznik nr 3 – Umowa Uczelni z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych

Zał. nr 4 wniosek instytucji o udział w projekcie

Rekrutacja opiekunów uczelnianych

Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk

Załącznik nr 1 wniosek nauczyciela akademickiego o udział w projekcie

 

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com