Informacje o praktykach

Uzupełnieniem kształcenia na wszystkich oferowanych przez Uczelnię kierunkach studiów są praktyki zawodowe, które maja na celu zapoznanie studentów ze specyfiką przyszłej pracy zawodowej. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com