Pielęgniarstwo

 

Regulamin praktycznej nauki zawodu studia I stopnia

Regulamin praktycznej nauki zawodu studia magisterskie

 

załącznik nr 1 kryteria doboru placówki

Załącznik nr 4 oświdczenie zakładu pracy

załącznik nr 5 lista obecności  praktyki zawodowe

załącznik nr 7 kryteria doboru opiekunów

Informacje podstawowe dot. zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

wzor_orzeczenia_lekarza_do_celow_sanitarno-epidemiologicznych 

KOMUNIKAT

 dot.indywidualnych praktyk zawodowych.

Zgodnie z Regulaminem praktycznej nauki zawodu student, który indywidualnie wybiera miejsce odbywania praktyki zawodowej  pobiera z Dziekanatu: oświadczenie dotyczące miejsca odbywania indywidualnych praktyk studenckich (załącznik nr 4), kryteria oceny doboru zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów (załącznik nr 1), kryteria doboru opiekunów do prowadzenia praktyk (złącznik nr 7).  Terminy obecności studenta na praktyce są dokumentowane w liście obecności (załącznik nr 5).

Z podpisanym oświadczeniem ( załącznik nr 4), oraz wypełnionymi załącznikami nr 1 i nr 7  studenci zgłaszają się  w pok. 24C, celem sporządzenia stosownej umowy.

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com