Projekt na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego oraz podniesienie świadomości i kompetencji 78 pracowników Uczelni z zakresu niepełnosprawności do 31 grudnia 2021 r.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

  • osoby niepełnosprawne,
  • kadra naukowo-dydaktyczna,
  • kadra zarządzająca.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  • współpraca Uczelni ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami
  • niwelowanie barier architektonicznych na PWSZ w Tarnobrzegu
  • modernizacja portalu internetowego, zgodnie ze standardami WCAG
  • wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną
  • wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających dostęp przez Internet do zasobów informacyjnych Uczelni
  • podnoszenie kompetencji kadr Uczelni

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku

Łączna wartość projektu: 943 322,75 zł
Dofinansowanie z UE: 795 032,41 zł

 

REALIZACJA PROJEKTU

Budynek Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50

Biuro obsługi Osób Niepełnosprawnych

Biuro projektu

Nakładki antypoślizgowe na schodach

Tabliczki opisowe z alfabetem Braille’a na drzwiach

Nakładki na poręcze schodów z alfabetem Braille’a

Łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych jest w trakcie remontu

 

PUBLIKACJE

Artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z dnia 18.06.2020r.

 

Artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z dnia 21.03.2020r.

Razem można więcej. Tarnobrzeska uczelnia dla niepełnosprawnychPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com