Informacje bieżące

**********************************************************************************************

      Społeczność studencką na forum Uczelni reprezentuje Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego (RUSS), której członkowie wybierani są w wyborach powszechnych na dwuletnią kadencję. RUSS jest organizacją otwartą i chętną do współpracy ze studentami. Priorytetami członków Rady Uczelnianej są przede wszystkim pomoc innym i oddanie się w pracę na rzecz braci studenckiej. Jej zadaniem jest dbałość o prawa i przywileje studentów. W związku z tym zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów żaków, koordynowaniem działań organizacji studenckich, a także organizacją imprez kulturalno-rozrywkowych.
       Rada Uczelniana współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, reprezentuje ją na zewnątrz – dbając o jej dobry wizerunek, oraz decyduje i opiniuje w sprawach dotyczących studentów. Każdy student indywidualnie lub za pośrednictwem starosty roku, który zajmuje się sprawami związanymi z danym kierunkiem i specjalnością może zgłosić do samorządu problem, zastrzeżenia lub uwagi związane np. z organizacją studiów, danym wykładowcą/pracownikiem itp. Starosta jest również łącznikiem każdego studentaz wykładowcami, władzami Uczelni oraz RUSS.

Zapraszamy do współpracy! 🙂

**********************************************************************************************PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com