Skład

**********************************************************************************************

Członkowie Samorządu Studenckiego:

1. Aleksandra Marzec – Przewodnicząca RUSS
2. Katarzyna Szkamruk– Zastępca Przewodniczącej RUSS
3. Wiktoria Rożek– Zastępca Przewodniczącej RUSS ds. Sportu i Kultury
4. Eliza Rutkowska– Zastępca Przewodniczącej RUSS ds. Ubezpieczeń
5. Angelika Sowińska– Zastępca Przewodniczącej RUSS ds. Studenckich
6. Karol Sobczyk– Skarbnik RUSS
7. Magdalena Miazga– Sekretarz RUSS
8. Mateusz Wieczorek
9. Ewelina Szypuła
10. Maria Rojek

 


**********************************************************************************************

Skład Komisji Stypendialnej:**********************************************************************************************

Skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej:

 

**********************************************************************************************

Skład Komisji Dyscyplinarnej:

 

**********************************************************************************************

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej:

 

**********************************************************************************************

Skład Rady Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych:

 

**********************************************************************************************

Skład Rady Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych:

 

**********************************************************************************************

Skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich:

 

**********************************************************************************************PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com