Ekonomia menedżerska

STUDIA MAGISTERSKIE (DRUGIEGO STOPNIA) KIERUNEK: EKONOMIA MENEDŻERSKA

OPIS STUDIÓW

Ekonomia menedżerska to nowoczesny i uniwersalny kierunek studiów łączący wiedzę teoretyczną z praktyką oraz nauki ekonomiczne z naukami o zarządzaniu. Stanowi ofertę dla osób pragnących rozwijać swoje kompetencje związane z gospodarowaniem i zarządzaniem w sektorze prywatnym, publicznym oraz non-profit. Studia umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego magistra i są ofertą dla osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia realizowane są na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w formie stacjonarnej  oraz niestacjonarnej i trwają dwa lata.

PROGRAM STUDIÓW

Program kształcenia został pozytywnie zaopiniowany przez Polską Komisje Akredytacyjną oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został opracowany jako odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnej i przyszłej gospodarki na profesjonalną kadrą dysponującą wysokiej jakości wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Interdyscyplinarny program studiów obejmuje wiedzę menedżerską, ekonomiczną, finansowąprawną. Integralną częścią studiów jest praktyka zawodowa. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej. W programie przewidziane są przedmioty podstawowe (np. organizacja i zarządzanie, ekonomia, prawo, rachunkowość), przedmioty kierunkowe (np. analiza ekonomiczno-finansowa, ekonomia menedżerska, analityka rynku, rynek usług, zarządzanie projektami, negocjacje) oraz specjalistyczne przedmioty wybieralne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ukończenie studiów magisterskich zdecydowanie zwiększa szansę absolwenta na konkurencyjnym rynku pracy. Uniwersalny charakter studiów umożliwia podjęcie aktywności zawodowej zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Absolwent przygotowany jest także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a osoby zainteresowane rozwojem naukowym mogą podjąć studia doktoranckie.

KADRA DYDAKTYCZNA

Wysoką jakość kształcenia gwarantuje kadra naukowo-dydaktyczna posiadająca znaczny dorobek naukowy oraz praktycy mający wieloletnie doświadczenie zawodowe.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com