Aktualności

sp_ulotka_2015


Oferta Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Oferta Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Warunkiem uczestnictwa są ukończone studia I lub/ i II stopnia.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi stanowią interesującą ofertę dla kierujących różnymi instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, a także dla osób, które realizują własną działalność gospodarczą oraz wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności. Studia trwają dwa seme­stry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Zarządzanie jakością

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością, to atrakcyjna oferta studiów kierowana wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi zagadnieniami kształtowania jakości oraz systemowym podejściem do zarządzania jakością w organizacji, a także dla osób, które zamierzają uzupełniać swoją dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w tym zakresie. Studia trwają dwa seme­stry i są realizowane w systemie niestacjonarnym.

Organizacja i zarządzanie  w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego kierowane są do pracowników administracji publicznej przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania oraz do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Zarządzanie w turystyce

Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie turystyką kierowane są do pracowników, przedsiębiorców i menedżerów pracujących w sektorze turystycznym, absolwentów szkół wyższych zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, przydatnej do realizacji zadań menedżerskich w organizacjach turystycznych, hotelarstwie, gastronomii i agroturystyce.

Zarządzanie w administracji publicznej

Studia podyplomowe z zakresu zarządzanie w administracji publicznej stanowią atrakcyjną ofertę dla pracowników administracji publicznej na różnych szczeblach administracji państwowej, rządowej i samorządowej, szczególnie pracowników średniego i wyższego szczebla zaradzania. Studia mogą być też adresowane do wszystkich osób zainteresowanych przedmiotową problematyką.

Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych kierowane są do wszystkich osób, które planują zdobyć lub pogłębić wiedzę i kompetencje w zakresie stosowania przepisów ogólnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych, procedur i postępowań o udzielanie zamówień zgodnych z ustawą PZP oraz środków ochrony prawnej stosowanych w ustawie PZP, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach, jednostkach ochrony zdrowia, uczelniach wyższych czy innych instytucjach uczestniczących w rynku zamówień publicznych.

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Studia podyplomowe z zakresu finanse i rachunkowość przedsiębiorstw to oferta dla słuchaczy, którzy mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub wyższym dowolnego profilu, zainteresowane rachunkowością oraz finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw zarobkowych lub innych instytucji.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com