Ubezpieczenie NNW

 

Ubezpieczenia NNW, OC studentów
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ubezpiecza studentów stacjonarnych i niestacjonarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej obejmujących również okres praktyk zawodowych.
  • Wyboru ubezpieczyciela dokonuje Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.
  • Z tytułu ubezpieczenia student obowiązany jest uiścić roczną składkę ubezpieczeniową. Składki ubezpieczeniowe pobierane są w Dziekanatach wraz z początkiem nowego roku akademickiego. Studenci posiadający ubezpieczenie NNW oraz OC z innego tytułu obowiązani są dostarczyć do Dziekanatów zaświadczenia potwierdzające ten fakt.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com