Badania naukowe

 1. Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Badora tytuł projektu: „Problemy psychospołeczne i zdrowotne uczniów w powiecie tarnobrzeskim w ocenie nauczycieli.”
 2. Kierownik projektu: dr n. med. Marianna Charzyńska – Gula tytuł projektu:” Wielkie problemy geriatryczne”,
 3. Kierownik projektu: dr Beata Zięba-Kołodziej tytuł projektu: „Codzienność w przestrzeniach ludzkiego działania.”
 4. Kierownik projektu: dr Józef Rejman tytuł projektu: „Cele, środki i współdziałanie organizacji powołanych do przeciwdziałania patologii społecznej.”
 5. Kierownik projektu: dr Paweł Maciaszczyk tytuł projektu: „Inkluzyjne oddziaływanie wychowawcze wobec osób uzależnionych i długotrwale pozbawionych wolności.”
 6. Kierownik projektu: dr Monika Piątek tytuł projektu: „Wiedza rodziców dotycząca zaburzeń funkcjonowania dzieci i młodzieży.”
 7. Kierownik projektu: dr n. med. Marianna Charzyńska -Gula tytuł projektu: ” Postrzeganie zawodu pielęgniarskiego i pielęgniarek przez mieszkańców Tarnobrzega”.
 8. Kierownik projektu: dr hab. Anna Szylar tytuł projektu: ” Aspekty bezpieczeństwa
  w społeczeństwach dawnych epok i czasach współczesnych”
 9. Kierownik projektu: dr n. med. Karolina Kosek-Hoehne tytuł projektu: „Świadomość prozdrowotna pracowników służby zdrowia, studentów kierunku pielęgniarstwo, mieszkańców Tarnobrzega i okolic na temat chorób cywilizacyjnych oraz zagrożeń wynikających z współczesnego stylu życia.
 10. Kierownik projektu: dr Anna Chochowska tytuł projektu: ” Bezpieczeństwo finansowe i społeczne. Aspekty administracyjno-prawne”.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com