Praca dyplomowa

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia.
2. Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów.
3. Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.
4. Uzyskanie wymaganej ilości punktów ECTS.
5. Złożenie w dziekanacie wymaganych dokumentów:
a) indeksu i legitymacji,
b) uzupełnionej karty obiegowej,
c) potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w kwocie 60,00 zł. (opłatę dokonuje się drogą elektroniczną wpłacając na swój numer subkonta który znajduję się na Wirtualnej Uczelni w zakładce opłaty).
6. Przygotowanie i złożenie do dziekanatu Wydziału: dwóch płyt CD lub DVD zawierające elektroniczny zapis pracy dyplomowej (płyty przeznaczone dla promotora i recenzenta) oraz  jeden egzemplarz (praca przeznaczona do archiwum uczelni) drukowany dwustronnie i zgrzany. Strona tytułowa pracy stanowi załącznik nr 1.

7. Przygotowanie i złożenie do dziekanatu Wydziału wersji elektronicznej pracy dyplomowej (płyta przeznaczona do archiwum uczelni): płytę CD lub DVD zawierającą elektroniczny zapis pracy dyplomowej która zostanie dopuszczona do weryfikacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (oświadczenie studenta załącznik do zarządzenia nr 31/2019 Rektora PUZ w Tarnobrzegu). Płyta powinna być opisana niezmywalnym mazakiem, według wytycznych: imię i nazwisko autora(ki) pracy (studenta Uczelni),nr albumu, tytuł pracy,  wydział i kierunek studiów, specjalność.

Wymogi dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Warunki dyplomowania BW 2019-2020

Warunki dyplomowania Pedagogika 2019-2020

PIELĘGNIARSTWO – Wymogi dotyczące pisania pracy I stopień.

Szczegółowe zasady egzaminu dypl. lic. COVID

PIELĘGNIARSTWO – Wymogi dotyczące pisania pracy II stopień piel.

 

Dodatkowe dokumenty PIELĘGNIARSTWO

PIELĘGNIARSTWO – Oświadczenie studenta

Regulamin antyplagiatowy

Regulamin-antyplagiatowy JSA– załącznik do zarządzenia nr 31/2019

Oświadczenia

 Oświadczenie-studenta

 

 

Pytania na egzamin dyplomowy

Pedagogika,  specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną,  pobierz plik w formacie

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy_Pedagogika

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy_Pedagogika

Bezpieczeństwo wewnętrzne: służba policyjna, zarządzanie kryzysowe, pobierz plik w formacie

Pytania na egzamin dyplomowy Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pytania na egzamin dyplomowy Bezpieczeństwo wewnętrzne

Pielęgniarstwo, pobierz plik w formacie

Pytania na egzamin dyplomowy kierunek Pielęgniarstwo I stopień

Pytania na egzamin dyplomowy Pielęgniarstwo II stopieńPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com