Współpraca z zagranicą

Współpraca i wymiana międzynarodowa są ważnymi elementami działalności akademickiej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu uczestniczy w realizacji programu ERASMUS+, którego główną ideą jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

ERASMUS+ jest programem dla studentów i pracowników. Wspiera on i umożliwia wyjazdy studentów Wydziału w celu odbycia praktyki zawodowej, promuje mobilność pracowników Wydziału w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na zagranicznej uczelni  i w celach szkoleniowych oraz stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com