Współpraca ze szkołami

Mając na uwadze wspieranie rozwoju indywidualnych zainteresowań i pasji młodych ludzi, poszerzenie ich wiedzy, zapoznanie się z ofertą dydaktyczną naszej Uczelni, a także pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi oferując możliwość udziału uczniów i nauczycieli w zajęciach dydaktycznych organizowanych w pracowniach i laboratoriach Uczelni. Zajęcia te maja charakter pokazów i warsztatów.

W ramach współpracy Wydział proponuje także przeprowadzenie przez kadrę dydaktyczną Uczelni wykładów tematycznych z wybranych obszarów kształcenia (m.in. nauk społecznych, prawnych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu). Tematy wykładów dostosowane są do profilu kształcenia oraz potrzeb zgłoszonych przez Szkołę.

Współpracujemy m.in. z:

  • Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu,
  • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu,
  • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu,
  • Zespołem Szkół nr 1 w Nowej Dębie.


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com