Aktywni studenci

Pierwsze miejsce dla Pana mgra Sebastiana Tymuły w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją

Praca Pana mgra Sebastiana Tymuły pt. „Analiza funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego z uwzględnieniem aspektu finansowania zewnętrznego środków trwałych na przykładzie firmy Termo Organika sp. z o.o.”, przygotowana pod kierunkiem Pana dra honoris causa dra hab. Kazimierza K. Krupy prof. ucz., została oceniona najwyżej przez Komisję Konkursową: Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ...


mgr Krzysztof, Józef Nowak Twórczość – Pasja – Edukacja – Promocja

Pan mgr Krzysztof, Józef Nowak łączy pasję artystyczną z pracą akademicką i promocją Uczelni. W ramach, realizowanego na Uczelni przedmiotu: Technologie informacyjne, prowadzani bardzo interesujące zajęcia, w których stosuje elementy grafiki komputerowej do promocji i kreowania własnej strony internetowej, niezbędnej w planowaniu e-działalności biznesowej.
Spotkanie z animatorem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

w programie "ROWES" (Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej).
Celem spotkania jest utworzenie Grup Tworzących Środowisko (GTŚ) w ramach programu "ROWES",
mających w zamyśle wspieranie lokalnych środowisk- szkoły (proszę dopisać jeśli to potrzebne jakie to szkoły ?)
Spotkanie odbędzie się w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul Wyszyńskiego 10. w dniu: 17.10.2019 r. w Inkubatorze przedsiębiorczości 2.27, pierwsze spotkanie od 15.30 do 16.30, drugie w od 17.00 do 18.00 godziny.

Serdecznie Zapraszamy

Business Woman - warsztaty w PWSZ Tarnobrzeg

W dniu 16 lipca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego odbyły się...

Współpraca z PKO Bankiem Polskim

PKO Bank Polski oddział w Tarnobrzegu aktywnie współpracuje z uczelnią i wspiera...

Współpraca z Bankiem Spółdzielczym

Aktywna współpraca Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu z Uczelnią w zakresie...

Zaproszenie na wykład otwarty
,,Instrumenty finansowo-ekonomiczne
Unii Europejskiej w dobie zagrożeń dla zjednoczonej Europy.
Aspekty formalno-prawne funkcjonowania Europarlamentu"e-PIT

Zapraszamy w każdy wtorek...

Podziękowania - Rozwój Kompetencji Cyfrowych

W imieniu społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tanobrzegu składamy serdeczne podziękowania trenerkom...

Spotkanie z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego

W imieniu społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tanobrzegu...

Tarnobrzeski Start-Up

Konkurs „Tarnobrzeski Start-up” organizowany jest z inicjatywy Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w celu animacji i wspierania...

Wykład otwarty z Prezesem oraz pracownikami Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 10.04.2019 r. - Start-Up

Zapraszamy studentów, przedsiębiorców do udziału w spotkaniu i wykłdzie otwartym z Prezesem oraz pracownikami Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego....

Współpraca studentów i pracowników WNTiE z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Studenci kierunku: Ekonomia menedżerska oraz Finanse i Rachunkowość wraz z pracownikami Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych (WNTiE) aktywnie włączają się w nowy projekt ....

Uberyzacja usług

Zapraszamy na interesujący wykład otwarty na temat „Uberyzacji usług” - nowy model w biznesie w dniu 27.02.2019 r. podczas kolejnego Dnia Otwartego w naszej Uczelni....

Nowy model kształcenia praktycznego

W dniu 8 lutego 2019 roku na spotkaniu z pracodawcami, przedstawicielami otoczenia biznesu, członkami Rady Wydziału, Programowej, Pracodawców i studentami podsumowano efekty...

Warsztaty i wykłady otwarte - 23 marca 2018 roku

Zapraszamy studentów na wykłady otwarte i warsztaty w dniu 23.03.2018 r., które będą realizowane w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Oddziale w Tarnobrzegu. Termin realizacji zajęć praktycznych: 23.03.2018 r. Miejsce: Rzeszowska Agencja Rozwoju ...

NOWA OFERTA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU ENOTURYSTYCZNEGO POWIATU SANDOMIERSKIEGO W KONTEKŚCIE WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH

27 października 2015 rok studenci II i III roku Turystyki i rekreacji wraz z wykładowcami; dr Joanną Sepioło, dr inż Waldemarem Zadwornym oraz władzami uczelni reprezentowanych przez Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych dr inż. Aleksandrem ...

Zajęcia praktyczne w hotelu „SARMATA” w Sandomierzu – 22 maja 2015 roku

Studenci drugiego roku Turystyki i rekreacji pod kierunkiem dr J. Sepioło i dr M. Warchoły odbyli 22 maja 2015 roku zajęcia praktyczne w ramach zachowań konsumenta na rynku turystycznym oraz z hotelarstwa. Menedżerowie a zarazem właściciele Hotelu Sarmata w którym odbyły się zajęcia przyjęli studentów z wielką życzliwością.

Nordic Walking - 28 marca 2015 roku

28.03.2015 r. studenci Państwowej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu uczestniczyli w I Tarnobrzeskim Biathlonie Nordic Walking, który odbywał się w Parku Zwierzyniec i na Strzelnicy LOK.


Budapeszt targi bożonarodzeniowe 12-14.12.2014

W okresie przedświątecznym w grudniu 2013r studenci kierunku Turystyka i rekreacja wyjechali na imprezę turystyczną do Budapesztu na Targi Bożonarodzeniowe, która miała charakter dydaktyczny.


Bieszczady zajęcia terenowe listopad 2014 roku

Atutem tych zajęć było rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie pilotażu, przewodnictwa, organizacji imprez, eventów, kosztorysowania
i zarządzania projektami i inne, które są wymagane w przyszłej pracy w obsłudze ruchu turystycznego


Spływ kajakowy rzeką San - 20-22 czerwca 2014 roku

Studenci drugiego roku kierunku Turystyka i rekreacja w czerwcu 20-22.06.2014 odbyli profesjonalne zajęcia terenowe, które miały stricto charakter praktyczny
(spływ kajakowy rzeką San) połączone z różnymi atrakcyjnymi formami turystyki aktywnej.


ITB BERLIN - 06-09 marzec 2014 roku

W TERMINIE OD 06-09 MARCA 2014 ROKU STUDENCI KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO WYJECHALI NA NAJWIĘKSZE NA ŚWIECIE MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY TURYSTYCZNEJ , KTÓRE CYKLICZNIE ODBYWAJĄ SIĘ W BERLINIE.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com