Praca dyplomowa

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

1. Uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia.
2. Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej ze wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów.
3. Uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.
4. Uzyskanie wymaganej ilości punktów ECTS.
5. Złożenie w dziekanacie wymaganych dokumentów:
a) indeksu i legitymacji,
b) uzupełnionej karty obiegowej,
c) potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu ukończenia studiów w kwocie 60,00 zł uiszczonej na konto Uczelni,
d) złożenie 4 zdjęć o wymiarze 45/65 mm.
6. Przygotowanie i złożenie do dziekanatu Wydziału trzech egzemplarzy pracy wszystkie zbindowane, jeden egzemplarz (praca przeznaczona do archiwum uczelni) musi być drukowana dwustronnie i zgrzany.
7. Przygotowanie i złożenie do dziekanatu Wydziału wersji elektronicznej  pracy dyplomowej: płytę CD lub DVD zawierającą  elektroniczny  zapis  pracy  dyplomowej,  która  zostanie  dopuszczona do procedury antyplagiatowej (oświadczenie załącznik nr 1 i 2). Płyta powinna być opisana niezmywalnym mazakiem, według wytycznych: imię i nazwisko autora(ki) pracy (studenta Uczelni),nr albumu, tytuł pracy, wydział i kierunek studiów, specjalność.

Wymogi dotyczące przygotowania pracy dyplomowej:

wymogi pracy magisterskiej 2019

wymogi pracy licencjackiej 2019

 

Regulamin weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym

Regulamin-antyplagiatowy JSA

Oświadczenia studenta

Oświadczenia-studenta-1 (4)

 

 

Obszary tematyczne do egzaminu dyplomowego:

Obszary tematyczne z  kierunku Finanse i rachunkowość .rtf

Obszary tematyczne kierunku Ekonomia menedżerska

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego EM MGR 2020

 

*Prawo do posiadania legitymacji studenckiej absolwenci studiów pierwszego stopnia mają do dnia 31 października roku ukończenia studiów.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com