Historia

Ważniejsze wydarzenia w historii Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Prekursorem Wydziału był powołany w roku 2001 Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania,
który kształcił specjalistów z zakresu zarządzania oraz prowadził działalność naukową

Rok 2002
I Konferencja Naukowa
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia
Baranów Sandomierski, 4-6 września 2002

 

Rok 2004
II Konferencja Naukowa
Uwarunkowania przedsiębiorczości
Baranów Sandomierski, 9-10 września 2004

 

Rok 2006
III Konferencję Naukową

Uwarunkowania przedsiębiorczości – aspekty ekonomiczne i antropologiczno – społeczne
Baranów Sandomierski, 18-19 września 2006 roku

 

Rok 2007
Akredytacja

Uchwałą Nr 242/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Instytucie Przedsiębiorczości i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na poziomie studiów pierwszego stopnia wydało pozytywną oceną w sprawie jakości kształcenia

Rok 2008
IV Konferencji Naukowej Przedsiębiorczość – różnorodność i jedność

Arłamów,  20-21 września 2008 roku

Rok 2010
V Konferencji Naukowej Przedsiębiorczość – różnorodność i jedność
Baranow Sandomierski,  20-21 września 2010 roku

I Konferencja Naukowa
Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości – aspekty lokalne i regionalne
Tarnobrzeg, 28 października 2010 roku

Rok 2012

Instytut został przemianowany na Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku: Turystyka i Rekreacja

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Przedsiębiorczość – natura i atrybuty
Baranow Sandomierski,  20-21 września 2012 roku

Rok2013

W styczniu 2013 roku Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu dokonał zmiany nazwy na  Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych.

Dziekanem Wydziału jest od jego powstania dr Aleksander Kasprzyk

Akredytacja

Uchwałą Nr 133/2013 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na poziomie studiów pierwszego stopnia wydało pozytywną oceną w sprawie jakości kształcenia

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Turystyka i rekreacja a przedsiębiorczość, wychowanie i zdrowie
Tarnobrzeg
, 23 maja 2013 rokuPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com