O współpracy

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych aktywnie podejmuje współpracę z interesariuszami z bliskiego otoczenia Uczelni, która pozwala na pozyskiwanie informacji służących do weryfikowania efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Zebrane dane empiryczne od ineresariuszy zewnętrznych i wewnętrznych stanowią ważny element doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach ogólnoakademickich – zarządzanie i turystyka i rekreacja. Ponadto one pozwalają na opracowywanie nowych programów kształcenia o profilach praktycznych m.in: informatyki oraz finansów i rachunkowość. Ważnym dynamicznie rozwijanym przez Wydział obszarem współpracy podmiotami, organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego są badania naukowe z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com