Współpraca z innymi podmiotami

Współpraca z innymi podmiotami odbywa się poprzez realizację badań naukowych dla potrzeb sektora publicznego i prywatnego w województwie podkarpackim dotyczą one mi in.

– zastosowania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim oraz wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie doskonalenia procesów personalnych w małych przedsiębiorstwach

– wykorzystania czynników innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach branży rolno – spożywczej

– uwarunkowania współdziałania gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw w przykładzie branży rolno-spożywczej)

– rozwoju systemu zarządzania informacją w małych i średnich przedsiębiorstwach.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com