Centrum Symulacji Medycznej

Ogłoszenia o naborze na kursy

 

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ

Współczesne systemy opieki zdrowotnej stawiają przed dydaktyką medyczną bardzo wysokie wymagania. Należy wykształcić personel medyczny poprzez metody oparte na umiejętności twórczego myślenia i rozwiązywania problemów związanych z różnymi sytuacjami klinicznymi. Oprócz posiadania gruntownej wiedzy – trzeba również potrafić tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Możliwość kompleksowej edukacji opartej na praktyce i doświadczeniu daje metoda symulacji. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej tworzone w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu będzie miejscem odtwarzania autentycznych sytuacji podczas których studenci będą mogli kształtować swoje umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Proces dydaktyczny w Centrum Symulacji Medycznej umożliwia ponadto poprawę komunikacji klinicznej, sprzyja rozwijaniu umiejętności pracy w zespole, kierowania zespołem, zwiększa pewność w podejmowaniu interwencji pielęgniarskich, niweluje niepewność wobec realnego pacjenta, a po opanowaniu konkretnych umiejętności sprawia, że późniejszy kontakt z pacjentem zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podniesienie do 08.2022 jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo I i II PUZ w Tarnobrzegu poprzez wdrożenie wszechstronnego Programu Rozwojowego Uczelni, skierowanego do 444 (39M) studentów oraz 12 (6M) pracowników, ukierunkowanego na stworzenie MCSM, przygotowanie merytoryczne kadry oraz efektywną realizację metodami symulacji medycznej zajęć wchodzących w zakres programu kształcenia oraz zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

  • studentki/ci kierunku Pielęgniarstwo,
  • kadra naukowo-dydaktyczna kierunku Pielęgniarstwo,
  • kadra zarządzająca.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  • utworzenie Programu Rozwojowego PUZ w Tarnobrzegu dla kierunku pielęgniarstwo
  • przeprowadzenie prac remontowo budowlanych niezbędnych do uruchomienia MCSM w PUZ w Tarnobrzegu
  • zakup infrastruktury niezbędnej do uruchomienia MCSM w PUZ w Tarnobrzegu
  • przygotowanie kadry PUZ w Tarnobrzegu do uruchomienia i funkcjonowania MCSM
  • opracowanie ekspertyzy dot. Treści nauczanych metodą symulacji w MCSM PUZ w Tarnobrzegu
  • funkcjonowanie MCSM w PUZ w Tarnobrzegu

Okres realizacji projektu: od 1 maja 2020 do 31 sierpnia 2022 roku

Łączna wartość projektu: 2 467 641,02 zł
Dofinansowanie z UE: 2 079 727,85 złPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com