Szkolenie dla studentów kierunku pielęgniarstwo „Udzielanie świadczeń w zakresie leczenia i pielęgnacji pacjenta z niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19”

W dniu 14.11.2020 roku według wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki została przeprowadzona II część szkolenia dla studentów kierunku pielęgniarstwo. Zakres szkolenia dotyczył:

  1. Podstaw wentylacji mechanicznej (podstawowe tryby wentylacji mechanicznej, ćwiczenia obsługi respiratora);
  2. Toalety dróg oddechowych oraz pobierania materiału do badań bakteriologicznych z dróg oddechowych;
  3. Zasad i wskazań do zastosowania sztucznych dróg oddechowych w tym:

              a) maski krtaniowe wraz z ich implementacją,

              b) intubacji dotchawiczej;

       4. Tlenoterapii biernej poprzez:

              a) zastosowanie masek,

              b) tlenoterapię wysokoprzepływową;

       5. Monitorowania układu oddechowego i zasad związanych z zastosowaniem:

             a) pulsoksymetru,

             b) kapnometru;

       6. Monitorowania elektrokardiograficznego oraz zasad defibrylacji w warunkach zatrzymania krążenia;

       7. Kaniulacji naczyń tętniczych i pobierania próbek do badań gazometrycznych.

Szkolenie przeprowadzili nauczyciele akademiccy w składzie: dr n. o zdr. Leszek Marzec; dr n. med. Dorota Nalepa; mgr Agnieszka Furman; mgr Alina Studnicka; mgr Iwona Stefaniak; mgr Anna Kubik.

Studenci mieli możliwość weryfikacji swoich umiejętności i wiedzy poprzez wypełnienie pretestu i po-testu.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com