Wizyta studyjna w Aalborg University w Danii

W dniach od 15 do 21 grudnia 2019 r. dr hab. Anna Szylar, prof. PUZ – Prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych oraz dr Anna Zych – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu odbyły wizytę studyjną w Aalborg University w Danii. Wyjazd został zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”.

Miejscem wizyty studyjnej był „młody” uniwersytet, bo powołany w 1974 roku, ale obecnie należący do czołowych uczelni europejskich.

Do głównych celów wyjazdu należało: zapoznanie się z dobrymi praktykami w zarządzaniu systemem szkolnictwa wyższego oraz nowymi kierunkami zmian i trendami w obszarach: współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym,  rozwoju nowoczesnych metod edukacyjnych oraz kompetencji studentów i kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań, modeli funkcjonowania uczelni oraz rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

Do najbardziej interesujących bloków i zagadnień tematycznych należały: zasady klasyfikacji oraz podejmowane działania promocyjne ukierunkowane na zdobycie miejsca w międzynarodowych rankingach najlepszych uczelni świata; socjo-kulturowe uwarunkowania współpracy Aalborg University z otoczeniem społeczno-gospodarczym; analizy porównawcze społeczeństwa duńskiego z polskim; sposoby nauczania języków obcych w Danii; metodyka nauczania oparta na pracy zespołowej, aplikacje projektowe i pozyskiwanie źródeł finansowania badań naukowych; współpraca technologiczna z pracownikami Aalborg University w zakresie komercjalizacji technologii wsparcia firm produkcyjnych; wizyty w laboratoriach i możliwość poznania ich funkcjonowania, wyposażenia oraz zakresu realizowanych prac projektowych.

Wyjazd studyjny do Aalborg University był niezwykle cennym i wartościowym doświadczeniem, a poziom merytoryczny prowadzonych spotkań oraz przygotowanie prelegentów i interdyscyplinarność omawianej problematyki umożliwiły dokładne poznanie specyfiki duńskiego fenomenu szkolnictwa wyższego w Aalborgu.

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com