Zarządzenia Rektora w sprawie COVID-19

Zarządzenie Rektora nr 16/2020 z dnia 14.04.2020r zmieniające zarządzenie Rektora nr 12/2020 z dnia 10.03.2020r

 

Zarządzenie Rektora nr 18/2020 z dnia 21.04.2020r zmieniające zarządzenie Rektora nr 12/2020 z dnia 10.03.2020r

 

Zarządzenie nr 12/ 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19

 

Zarządzenie Rektora nr 30/2020 zmieniające zarządzenie Rektora nr 12/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

 

Zarządzenie Rektora nr 60/2020 zmieniające zarządzenie Rektora nr 33/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
Procedura uruchomienia zajęć dydaktycznych PUZ Tarnobrzeg

 

Zarządzenie Rektora nr 61/2020 zmieniające zarządzenie Rektora nr 34/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
Procedura obsługi studentów/ interesantów w budynku przy ul. Sienkiewicza 50

 

Zarządzenie Rektora nr 62/2020 zmieniające zarządzenie Rektora nr 35/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika administracji w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

 

Zarządzenie Rektora nr 63/2020 zmieniające zarządzenie Rektora nr 36/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownika administracji w budynku przy ul. Sienkiewicza 50

 

Zarządzenie Rektora nr 64/2020 zmieniające zarządzenie Rektora nr 41/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
Procedura przeprowadzenia egzaminów dyplomowych/ innych egzaminów w formie stacjonarnej w PUZ Tarnobrzeg

 

Zarządzenie Rektora nr 65/2020 zmieniające zarządzenie Rektora nr 42/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
Procedura obsługi kandydatów na studia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

Zarządzenie Rektora nr 82/2020 z dnia 7 września 2020 r.
Procedura korzystania z biblioteki uczelnianej czytelni Państwowej Uczelni Zawodowej

 

Zarządzenie Rektora nr 96/2020 z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie międzynarodowych wyjazdów pracowników i studentów oraz organizowania uroczystości, konferencji, wydarzeń kulturowych i sportowych o charakterze zbiorowym na terenie Uczelni w związku z ryzykiem zarażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Zarządzenie Rektora nr 106/2020 z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Procedury uruchomienia zajęć dydaktycznych w związku z przywracaniem zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni

Załącznik procedura uruchomienia zajęć dydaktycznych PUZ Tarnobrzeg

Informacja dotycząca obsługi administracyjnej interesantów
Uprzejmie informuję, że na podstawie wydanych przez Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Zarządzeń oraz Rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego na terenie RP, od dnia 14.04.2020 r. do 26.04.2020 r. obsługa administracyjna interesantów, nauczycieli akademickich oraz studentów wykonywana jest w systemie pracy zdalnej.
W związku z tym proszę o korzystanie z komunikacji telefonicznej i e-mailowej (adresy poszczególnych komórek organizacyjnych).PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com