Zarządzenie Rektora PUZ w Tarnobrzegu

INFORMACJA
Niniejszym informuję, że z dniem 14.04.2020 r. wchodzi w życie zarządzenie zmieniające zarządzenie Rektora nr 12/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, które przedłuża prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej do dnia 26.04.2020 r.
REKTOR                        
prof. ucz. dr hab. Paweł Maciaszczyk
 
W załączeniu zarządzenie nr 16/2020 z dnia 14.04.2020 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 12/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID – 19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
 
Zarządzenie nr 16/2020


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com