Zasoby Informatyczne

Instrukcja „Korzystanie z zasobów informatycznych Uczelni”

W naszej Uczelni każdy student uzyskuje dostęp do zasobów informatycznych wspomagających komunikację, edukację oraz zwiększających komfort studiowania. Należą do nich:

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu działają trzy bezprzewodowe punkty dostępowe, które umożliwiają studentom i pracownikom dostęp do sieci Internet.

Lokalizacja:

  1. Pomieszczenie klubokawiarni w budynku przy ul. Wyszyńskiego 10 – SSID: PWSZ_Klubokawiarnia.
  2. Pomieszczenie czytelni w Bibliotece PWSZ w Tarnobrzegu przy ul. Wyszyńskiego 10 -SSID: PWSZ_Czytelnia.
  3. Główny hol w budynku przy ul. Wyszyńskiego 10 – SSID: PWSZ_Hol_Szatnia.

Technologia:

Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11b/g

Jak skorzystać:

Do HotSpota możemy się podłączyc za pośrednictwem komputera, palmtopa, PDA, telefonu, laptopa, smartfona itp.

  • W pierwszej kolejności należy wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe (bezprzewodowe sieci na terenie uczelni rozgłaszają się z SSID: PWSZ_Klubokawiarnia, PWSZ_Czytelnia lub PWSZ_Hol_Szatnia).
  • Po podłączeniu do sieci PWSZ_Klubokawiarnia, PWSZ_Czytelnia lub PWSZ_Hol_Szatnia cała konfiguracja wymagana do pracy z HotSpotem odbywa się automatycznie.
  • Aby móc korzystać z dostępnych usług należy wpisać w przeglądarkę internetową dowolny adres strony www i zaakceptować „Zasady korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu”.

 

Zobacz instrukcję „Korzystanie z zasobów informatycznych’PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com